19
10.2021
Bł. Jerzy Popiełuszko Łk 12,35-38 
0,00 / 0,00

Tuesday

19

10.2021

Bł. Jerzy Popiełuszko

Łk 12,35-38 

Święty dnia

Wednesday

20

10.2021

Św. Jan Kanty

Łk 12,39-48

Święty dnia

Thursday

21

10.2021

Św. Urszula

Łk 12,49-53 

Święty dnia

Friday

22

10.2021

Św. Jan Paweł II

Łk 12,54-59 

Święty dnia

Saturday

23

10.2021

Św. Jan Kapistran

Łk 13,1-9 

Święty dnia

Sunday

24

10.2021

XXX niedziela zwykła

Mk 10,46b–52 

Święty dnia