14
08.2022
XX niedziela zwykła Łk 12,49–53
0,00 / 0,00