23
03.2023
Św. Turybiusz z Mogrovejo J 5,31-47
0,00 / 0,00

Redakcja

„Modlitwa w drodze” jest dziełem jezuitów w Polsce i częścią międzynarodowej sieci projektów inspirowanych serwisem „Pray as you go”. Z biegiem czasu zyskaliśmy wielu współpracowników i grupa MWD znacznie się rozrosła. Przedstawiamy Wam obecny skład redakcji.
  

  • o. Wojciech Morański SJ - koordynator
  • dr Ewa Dybowska - redakcja tekstów, rozwój i monitoring jakości tekstów
  • Elwira Ginalska - administracja serwisu, grafika, redakcja tekstów
  • Sebastian Gensina SJ - redakcja tekstów, lektor
  • Eugeniusz Bogusz SJ - promocja