29
05.2023
Święto NMP Matki Kościoła J 19,25-27
0,00 / 0,00

Inne wersje językowe Modlitwy w drodze