23
01.2022
III niedziela zwykła Łk 1,1–4. 4,14–21
0,00 / 0,00

Sunday

23

01.2022

III niedziela zwykła

Łk 1,1–4. 4,14–21

Monday

24

01.2022

Św. Franciszek Salezy

Mk 3,22–30

Tuesday

25

01.2022

Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

Mk 16,15–18

Wednesday

26

01.2022

Śś. Tymoteusz i Tytus

Łk 10,1–9

Thursday

27

01.2022

Bł. Jerzy Matulewicz

Mk 4,21–25

Friday

28

01.2022

Św. Tomasz z Akwinu

Mk 4,26–34

Saturday

29

01.2022

Bł. Bolesława Lament

Mk 4,35–41

Sunday

30

01.2022

IV niedziela zwykła

Łk 4,21–30