27
07.2021
św. Celestyn I Mt 13,36-43 
0,00 / 0,00