29
05.2023
Święto NMP Matki Kościoła J 19,25-27
0,00 / 0,00

Misja i cel

Inspirowani Ćwiczeniami duchowymi św. Ignacego z Loyoli wykorzystujemy nowoczesne technologie komunikacyjne, aby budzić i rozwijać w ludziach życie modlitwy oparte na Biblii za pomocą słowa mówionego i muzyki. Dzięki temu chcemy: 

  • Wspierać naszych słuchaczy w ich ludzkim i chrześcijańskim rozwoju w służbie innym. 
  • Umożliwiać i podtrzymywać w osobach modlących się życie duchowe i relację z Bogiem w każdej sytuacji życiowej, miejscu i czasie. 
  • Otwierać na dialog, wzajemne zrozumienie i na pojednanie pomiędzy ludźmi. 
  • Inspirować do budowania wspólnot i zaangażowania w życie Kościoła powszechnego i lokalnego.
  • Pomóc w odkryciu zadziwiającego bogactwa Ewangelii.
  • Pomóc zapoznać się z ignacjańską medytacją ewangeliczną.
  • Prowadzić do zatrzymania się nad doświadczeniami i poruszeniami 
  • Prowadzić do odprawienia Ćwiczeń duchowych św. Ignacego z Loyoli.