23
01.2022
III niedziela zwykła Łk 1,1–4. 4,14–21
0,00 / 0,00