Rekolekcje przed kanonizacją Jana Pawła II - Nie lękajcie się być świętymi!

Tydzień 1 | Tydzień 2 | Tydzień 3 | Tydzień 4


Jan Paweł II wzywał nas wielokrotnie słowami "Nie lękajcie się...". Stojąc u progu nowego Tysiąclecia, wygłaszając orędzie na Światowy Dzień Młodych w Rzymie, wzywał młodzież z całego świata do odwagi w stawaniu się świętymi. Namawiał do modlitwy i kontemplacji, ale także do służby drugiemu człowiekowi.

Młodzi wszystkich kontynentów, nie lękajcie się być świętymi nowego tysiąclecia! Bądźcie miłośnikami kontemplacji i modlitwy; postępujcie zgodnie z wyznawaną wiarą i służcie ofiarnie braciom jako żywe członki Kościoła i budowniczowie pokoju. Aby zrealizować ten niełatwy program życiowy, wsłuchajcie się w słowo Boże i czerpcie siły z sakramentów, zwłaszcza z Eucharystii i z sakramentu pokuty. Chrystus chce, byście byli nieustraszonymi apostołami Jego Ewangelii i budowniczymi nowej ludzkości." (Jan Paweł II, orędzie na Światowe Dni Młodzieży - Rzym 2000 - zobacz pełny tekst)

Podejmując to wezwanie, ZHR we współpracy z Modlitwą w drodze, przygotował dla swoich członków i użytkowników Modlitwy w drodze, rekolekcje przed kanonizacją Jana Pawła II na każdy dzień, począwszy od 27 marca. Zachęcamy do słuchania tych rozważań na stronie, jak i w aplikacji na iOS i Android.

Rozważania są dla wszystkich, którzy chcą przypomnieć sobie to, czego Jan Paweł II nauczał i co zostawił nam w swojej spuściźnie. Podzielone są na cztery tygodnie według haseł: Ja, Bóg, Honor, Ojczyzna. Myśl Jana Pawła II, papieża Polaka, jasno odnosi się do wszystkich tych haseł. Zachęcamy więc i zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu!

Jan Paweł II, papież

To człowiek, wobec którego czujemy wielką wdzięczność. Proponujemy codzienne rozważania skierowane głównie do ZHRu, które miały przygotować ich do jego kanonizacji.

 


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej