14
08.2022
XX niedziela zwykła Łk 12,49–53
0,00 / 0,00

Patronat1. Modlitwa w Drodze może objąć swym Patronatem medialnym przedsięwzięcia i wydarzenia religijne, związane tematycznie z zakresem działalności serwisu (inicjatywy ignacjańskie i jezuickie, modlitwa, duchowość) i zgodne z misją serwisu (zob. https://modlitwawdrodze.pl/ludzie/) 
2. Modlitwa w drodze nie udziela zgody na objęcie Patronatem medialnym przedsięwzięć i wydarzeń o charakterze komercyjnym bądź reklamowym.
3. W ramach patronatu oferujemy: umieszczenie plakatu (grafiki) oraz informacji o wydarzeniu w naszych mediach społecznościowych; umieszczenia logo (baneru?) organizacji na naszej podstronie www dedykowanej patronatom.
4. W niektórych przypadkach, zwłaszcza kiedy pojawia się możliwość szerszej współpracy, ustalenia uzgadniamy indywidualnie.
5. W ramach patronatu nie umieszczamy banerów na naszej stronie.
6. W przypadku objęcia przez MWD patronatu medialnego, Organizator zobowiązany jest do przekazania dwóch bezpłatnych zaproszeń na wydarzenie objęte patronatem lub dwóch egzemplarzy wydawnictwa objętego patronatem. 
7. W przypadku objęcia patronatem medialnym wydawnictwa (książkowego lub płytowego) oraz utworu filmowego MWD zastrzega sobie prawo do zapoznania się z treścią wydawnictwa lub utworu przed jego publikacją i rozpowszechnianiem. 
8. Zgłoszenia prosimy kierować na adres [email protected] Wniosek należy dostarczyć do Redakcji MWD nie później niż na 4 tygodnie przed planowaną datą wydarzenia.
9. Zgłaszający jest zobowiązany do umieszczenia logo Modlitwy w drodze (ewentualnie banera lub playera) na swojej stronie internetowej oraz na wszelkich drukowanych materiałach promujących wydarzenie. Materiały dostępne są pod adresem: modlitwawdrodze.pl/wspolpraca