Ustawienia

Ulubione 0
Dzień 9
9. Cnoty zewnętrzne
0,00 / 0,00
9. Cnoty zewnętrzne

Dzień 9

“Proponuję Ci świętość” - Rekolekcje z o. Pio

9. Cnoty zewnętrzne
0,00 / 0,00

Dzień 9: CNOTY ZEWNĘTRZNE

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.  Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego (1J 4,7-8.19-21).

Do zewnętrznej doskonałości potrzebuje dusza cnót, z których niektóre dotyczą tego, jaką dusza dążąca do doskonałości ma mieć relację do bliźniego, inne zaś dotyczą dyscypliny wobec własnych zmysłów. Jeśli chodzi o cnoty potrzebne w relacjach do bliźniego, pierwszą jest dobroć, dzięki której pobożna dusza w sposób miły, przyjemny, grzeczny, pozbawiony jakiejkolwiek szorstkości pociąga wszystkich, których spotyka do naśladowania jej pobożnego życia.

Dobroć to cnota, która popycha duszę do bycia dla innych pomocą. I tu trzeba wspomnieć dwie bardzo ważne rzeczy dla duszy, która dąży do doskonałości. Pierwszą jest widzieć, że bliźni nie korzysta z dobra, które mu się czyni. Drugą zaś jest wiedzieć, że bliźni nie tylko nie korzysta z dobra, które mu się czyni, ale, co gorsze jeszcze, czasem odpowiada nań obrazą i obelgami. Zdarza się często, że dusza mało roztropna wpada w pułapkę. Niech Bóg nas broni od podobnych zasadzek zastawionych na nas przez nieprzyjaciela, by nas zrujnować i sprawić, że będziemy biegli bez nagrody.

Konieczne jest uzbroić się przeciwko pierwszej zasadzce w piękną cnotę wyrozumiałości, która sprawia, że dusza nigdy nie cofa się wstecz, czyniąc dobro drugiemu, nawet gdy widzi, że bliźni wcale na tym nie skorzystał. Przeciwko drugiej trzeba się wyposażyć w łagodność, która uśmierza gniew, nawet wtedy, gdy ktoś w odpowiedzi okazuje niewdzięczność, obrzuca obelgami, czy obraża. Ale wszystkie te cnoty nie wystarczą, jeśli się nie doda cnoty wierności, dzięki której pobożna dusza zdobywa kredyt zaufania, bo każdy przekonuje się, że jej działanie nie jest dwulicowe.

Są trzy cnoty, które doskonalą i regulują stosunek pobożnej osoby do własnych zmysłów: skromność, wstrzemięźliwość i czystość. Przy pomocy cnoty skromności pobożna dusza reguluje wszystkie swoje odruchy zewnętrzne. (…) Przy pomocy wstrzemięźliwości dusza powstrzymuje wszystkie zmysły: wzrok, dotyk, smak, powonienie, słuch od nadmiernych przyjemności nawet dozwolonych. Przy pomocy czystości, cnoty, która sublimuje naszą naturę na wzór aniołów, dusza tłumi zmysłowość i oddziela ją od przyjemności zakazanych. To jest najszlachetniejszy obraz doskonałości chrześcijańskiej. Błogosławiona dusza, która posiada wszystkie te piękne cnoty, owoce Ducha Świętego, który jest w niej. Nie ma się czego obawiać, będzie jaśnieć w świecie jak słońce na firmamencie. (Pietrelcina, 23 października 1914 r.)

Ojcze nasz…


Czego doświadczyłeś podczas słuchania rekolekcji? Co uważasz za szczególnie ważne?

Napisz na [email protected]

 

Wybór tekstów, podział i opracowanie rekolekcji

o. Jacek Poznański SJ
Łukasz Sośniak SJ

Lektorzy

Joanna Pruś
Marcin Kobierski

Montaż

Paweł Nawrocki, Studio Inigo

Kapucyni & Jezuici

W roku 2018 obchodzony jest na całym świecie Rok Jubileuszu Ojca Pio. Organizatorem ogólnopolskich wydarzeń – pod hasłem „Do nieba z Ojcem Pio” – jest Zakon Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej. Z tej okazji skorzystaliśmy z zaproszenia Braci do współpracy: otrzymaliśmy od nich dotychczas nieprzetłumaczone teksty świętego Pio. Na ich podstawie opracowaliśmy rekolekcje i nagraliśmy je w studiu. 

Muzyka

Sulis: Meditation, 
Vox Nostra: Responsorium - Teribilis Est Locus, 
Putinki Church Choir: The Trice Holy,  
Bach Collegium San Diego: Komm Jesu komm BWV 229 (Johann Sebastian Bach),
Stephane Potvin and the Con Brio Choir: Dancing Day- Part I- Prelude (Rutter)
Sulis: Ground,
Edward Martin and Thomas Walker: IV Canaries Ou Gigue Du Roy from Pieces In A Minor (Pierre Dubut),
Sulis: Song for Liz