Ustawienia

Ulubione 0
29. Śś. Archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał
Śś. Archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał
0,00 / 0,00
Śś. Archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał

29. Śś. Archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał

29 września

Pismo święte ukazuje ich jako istoty duchowe, niecielesne. Są sługami i wysłannikami Boga, wykonują Jego rozkazy. Słuchają Bożego głosu i kontemplują oblicze Boga. Nazywamy ich Aniołami. Jako stworzenia duchowe posiadają rozum i wolę. Są stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi. Ze swej istoty są różne od ludzi. Nie są bogami, ale są doskonalsze od wszystkich stworzeń widzialnych. Kościół wspomina dzisiaj świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

Śś. Archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał
0,00 / 0,00

Tradycja chrześcijańska przypisuje pierwszeństwo wśród aniołów św. Michałowi. Hebrajskie imię Mika"el oznacza "któż jak Bóg". Wspomina o nim już starotestamentowa Księga Daniela, wskazując, że jest jednym z "przedniejszych książąt nieba" i obrońcą ludu Izraela. Św. Jan w Apokalipsie ukazuje Michała jako stojącego na czele duchów niebieskich w walce z szatanem. Według tradycji bowiem, po tym, jak Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i pociągnął za sobą część aniołów, Michał wystąpił z okrzykiem "Któż jak Bóg" i wypowiedział wojnę szatanom.

Kult św. Michała jest bardzo żywy w chrześcijaństwie. Początkami sięga II wieku. W IV wieku cesarz Konstantyn wybudował nad Bosforem sanktuarium św. Michała. W V wieku oddawano w Konstantynopolu cześć cudownemu obrazowi św. Michała, a w następnych wiekach powstało kilkanaście kościołów i klasztorów, które nosiły imię św. Archanioła. W Polsce dwa zgromadzenia zakonne noszą imię św. Michała.

Św. Archanioł Michał jest między innymi patronem szermierzy i żołnierzy. Wzywany jest też jako opiekun dobrej śmierci. W ikonografii przedstawiany jest jako wojownik w zbroi, czasami w szacie władcy, albo też w tunice i paliuszu. Jego atrybuty to globus, krzyż, lanca, miecz, oszczep lub puklerz, czasami szatan w postaci smoka, waga oraz tarcza z napisem: Quis ut Deus – "Któż jak Bóg".

Imię Gabriel pojawia się po raz pierwszy także w Księdze Daniela. Jest to też imię "teoforyczne", zawierające imię Boga, a znaczy tyle, co "mąż Boży" lub "wojownik Boży". W Księdze Daniela wyjaśnia prorokowi znaczenie tajemniczych wizji. W tradycji chrześcijańskiej Gabriel przynosi Dobrą Nowinę. Ukazuje się Zachariaszowi i zapowiada narodziny Jana Chrzciciela. Najbardziej znany jest ze sceny Zwiastowania Maryi, kiedy zapowiada, że stanie się Matką Syna Bożego. Niektórzy autorzy kościelni widzą w św. Gabrielu anioła stróża Świętej Rodziny. Według nich to on przychodził w snach do Józefa, miał pocieszać Jezusa w Ogrójcu, był zwiastunem przy Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu.

Św. Archanioł Gabriel został ogłoszony przez Piusa XII patronem telegrafu, telefonu, radia i telewizji. Jest czczony jako patron dyplomatów, posłańców i pocztowców. W ikonografii św. Gabriel ukazywany jest jako młodzieniec, przeważnie ze skrzydłami lub nimbem. Najczęściej ukazywany jest w scenie Zwiastowania. Jego atrybuty to berło, lilia, gałązka palmy lub oliwki.

Św. Archanioł Rafał mówi o sobie, iż jest jednym z „siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański”. Jego imię jest także teoforyczne, oznacza "Bóg uleczył".

Rafał towarzyszył młodemu Tobiaszowi w wędrówce z Niniwy do Rega. W czasie drogi ratuje go z wielu niebezpieczeństw, wypędza demona Asmodeusza, przywraca wzrok ojcu Tobiasza. W św. Archaniele Rafale widzimy dobroć Boga i działanie Jego Opatrzności. Pobożność ludowa widzi w Rafale pierwowzór anioła stróża.

Św. Rafał patronuje aptekarzom, chorym, lekarzom, emigrantom, pielgrzymom, podróżującym i uciekinierom, wędrowcom i lekarzom. W ikonografii ukazywany jest jako młodzieniec w stroju anielskim – tunice i chlamidze, czyli wierzchniej szacie, najczęściej wełnianej, spinanej na prawym ramieniu lub pod brodą. Jego atrybuty to krzyż, laska pielgrzyma, czasami ryba lub naczynie.

Tekst, nagranie, lektor

o. Paweł Kosiński SJ

Chciałbym żyć dobrze! Chcę pozostawić po sobie dobry ślad w życiu innych ludzi! Ale jak tego dokonać? Gdzie znaleźć inspirację i środowisko, które by mi pomogło chcieć dużo i sięgać po to, co dalej i więcej? Mamy potężnych orędowników. Ich życie i doświadczenia to kopalnia inspiracji i rzeczywistej duchowej energii na codzienną wędrówkę człowieka. Modlitwa w drodze codziennie prezentuje „Patrona dnia”, którego postać jest wpisana do katolickiego kalendarza liturgicznego. Posłuchaj tych opowieści, podziwiaj postacie twoich orędowników i daj się pociągnąć do dobra. Naprawdę warto!