7. Najświętsza Maryja Panna Różańcowa
Najświętsza Maryja Panna Różańcowa
0,00 / 0,00
Najświętsza Maryja Panna Różańcowa

7. Najświętsza Maryja Panna Różańcowa

7 października

"Non virtus, non arma, non duces, sed Mariae Rosiae victores nos fecit" czyli "Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja Różańcowa dała nam zwycięstwo" 

– tak napisali Wenecjanie na ścianie kaplicy po wielkim i arcyważnym dla obrony wiary chrześcijańskiej zwycięstwie Świętej Ligi nad flotą muzułmańską pod Lepanto. I ten dzień, to wspaniałe zwycięstwo, przypisywane przez ówczesnego papieża Piusa V Maryi, jest dzisiaj obchodzone jako święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. 

Najświętsza Maryja Panna Różańcowa
0,00 / 0,00

W VII wieku Jerozolima została zdobyta przez muzułmanów i rozpoczął się proces narzucania islamu siłą całemu ówczesnemu światu. W VIII wieku muzułmanie opanowali Afrykę Północną, a potem Hiszpanię. Przez jakiś czas ich ekspansję ograniczały wyprawy krzyżowe. 

W drugiej połowie XVI wieku muzułmanie dysponowali ogromną flotą. Sułtan Selim II – „pan całej ziemi” – jak się nazywał, chciał przejąć śródziemnomorskie porty, które należały do chrześcijan i ruszyć na podbój Rzymu i całej Europy. 

Papież Pius V zorganizował flotę ok. 200 okrętów Świętej Ligi, która wyruszyła, by stawić czoło ok. 250 okrętom muzułmańskim. Była to jedna z najkrwawszych bitew morskich w dziejach świata. Marynarze Świętej Ligi zatopili sześćdziesiąt okrętów tureckich, około 120 zdobyli, uwolnili kilkanaście tysięcy chrześcijan – galerników. Zginęło prawie 30 tysięcy marynarzy muzułmańskich, kilka tysięcy wzięto do niewoli. 

Pius V był świętym papieżem, wielkim czcicielem Maryi. Żarliwie modlił się na różańcu. Kronikarze odnotowują, że w czasie bitwy, w niemalże mistycznej ekstazie miał wizję Maryi, która spokojnym wzrokiem patrzyła na niego i ochraniała flotę chrześcijańską. Miał ponoć przepowiedzieć wynik bitwy na dwa tygodnie przed tym, zanim kurier z wiadomością dotarł z miejsca batalii do Rzymu. 

W wydanej niedługo potem encyklice, stwierdził: 

„Pragniemy szczególnie, aby nigdy nie zostało zapomniane wspomnienie wielkiego zwycięstwa uzyskanego od Boga przez zasługi i wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w dniu 7 października 1571 roku, odniesione w walce przeciw Turkom, nieprzyjaciołom wiary katolickiej”. 

Papież Pius V ogłosił 7 października świętem Matki Bożej Zwycięskiej. Jego następca, Grzegorz XIII, zmienił nazwę na Święto Różańca. Klemens XII w 1716 roku nakazał obchodzenie tego święta na całym świecie i przeniósł je na pierwszą niedzielę października. Pod koniec XIX wieku Leon XIII dodał do Litanii Loretańskiej wezwanie: „Królowo Różańca świętego – módl się za nami” i ustanowił październik miesiącem modlitwy różańcowej. Pius X na początku XX wieku ponownie nakazał obchodzić Święto Różańca 7 października, a od Pawła VI, od 1969 roku obchodzone jest ono jako święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. 

Maryja jest Matką Bożą Różańcową, choć sama nie znała różańca w swoim ziemskim życiu. Jako pobożna Żydówka modliła się na co dzień psalmami. Nie posługiwała się formułami modlitewnymi. Słuchała i rozważała Słowo Boże. 

„Różaniec pojawił się w późnym średniowieczu jako pomoc dla prostych, nie umiejących czytać i pisać mnichów, którzy, nie mogąc modlić się psalmami, powtarzali Pozdrowienie anielskie i Ojcze nasz, medytując nad tajemnicami historii zbawienia… Stopniowo wyszedł on poza kręgi mnichów i upowszechnił się w całym Kościele zachodnim”. 

Tradycja przekazuje też, że Maryja objawiła się św. Dominikowi Guzmanowi, ofiarowała mu różaniec i zachęciła, by rozpropagował go na całym świecie. Dlatego dominikanie mają wielkie zasługi w rozpowszechnianiu modlitwy różańcowej. Maryja jest Matką Różańcową nie dlatego, że sama odmawiała różaniec, ale dlatego, że istotą tej modlitwy jest Jej postawa: słuchania i rozważania w sercu wielkich dzieł Boga. 

Tekst, nagranie, lektor

o. Paweł Kosiński SJ

Chciałbym żyć dobrze! Chcę pozostawić po sobie dobry ślad w życiu innych ludzi! Ale jak tego dokonać? Gdzie znaleźć inspirację i środowisko, które by mi pomogło chcieć dużo i sięgać po to, co dalej i więcej? Mamy potężnych orędowników. Ich życie i doświadczenia to kopalnia inspiracji i rzeczywistej duchowej energii na codzienną wędrówkę człowieka. Modlitwa w drodze codziennie prezentuje „Patrona dnia”, którego postać jest wpisana do katolickiego kalendarza liturgicznego. Posłuchaj tych opowieści, podziwiaj postacie twoich orędowników i daj się pociągnąć do dobra. Naprawdę warto!