Ustawienia

Ulubione 0
21. Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
0,00 / 0,00
Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

21. Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

21 listopada

Dzisiaj Kościół wspomina tajemnicę ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Maryja, zgodnie z tradycją i wielowiekową praktyką Izraela została oddana na służbę w świątyni jerozolimskiej. Ta, która została od wieków wybrana na Matkę Boga i niepokalanie poczęta, zostaje przedstawiona w świątyni i oddana na służbę Bogu.

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
0,00 / 0,00

Nie mamy o tym żadnej wzmianki w Piśmie świętym. Wspomina o tym tylko apokryficzna Protoewangelia Jakuba, napisana w połowie II wieku. Mówi ona o rodzicach Maryi, Joachimie i Annie, którzy długo czekali na narodziny swojego pierwszego dziecka. Kiedy narodziła się Maryja, postąpili z nią zgodnie z przepisami Prawa i tradycją religijną Izraela. A tradycja ta przewidywała, że także kobiety mogły być ofiarowane w świątyni i oddane na służbę Bogu. Czasami, zgodnie z przepisami Prawa, osoby, czy rzeczy poświęcone Bogu, mogły zostać ‘wykupione’. Nie było to konieczne. Pismo święte wspomina o specjalnych grupach chłopców i dziewcząt, mężczyzn i kobiet, którzy mieszkali w Jerozolimie, w pomieszczeniach przylegających do świątyni, którzy byli przeznaczeni do specjalnej służby w niej. Dziewczynki zajmowały się tkaniem, na przykład zasłony przybytku, ale też przygotowaniem szat kapłańskich i asystowały w innych czynnościach świątynnych.

Według tradycji Maryja została ofiarowana na służbę Bogu w świątyni jerozolimskiej, kiedy miała trzy lata. Przebywała tam do czasu osiągnięcia dojrzałości, co w tamtym czasie oznaczało wiek około 12 lat.

Przekonanie o ofiarowaniu Maryi w świątyni jest powszechne w Kościele od dawien dawna. Choć nie mówi o nim wprost Pismo święte, to jednak potwierdzają je nie tylko apokryfy, ale też wielu pisarzy kościelnych.

W VI wieku poświęcono w Jerozolimie kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i najprawdopodobniej od wtedy obchodzono już osobne święto wspominające tajemnicę ofiarowania Maryi. Od VIII wieku obchodzono je już na całym chrześcijańskim Wschodzie. W Kościele zachodnim wprowadził je w Awinionie papież Grzegorz XI. Było to w 1372 roku, pięć lat przed zakończeniem tak zwanej „niewoli awiniońskiej’. Na cały Kościół  święto to rozszerzył Sykstus V pod koniec XVI wieku.

Kościół od samego początku wspomina i rozważa słowa Gabriela skierowane do Maryi: „błogosławiona jesteś między niewiastami”. Słowa te wyrażają dobitnie nie tylko działanie Boga, ale także odpowiedź Maryi. Maryja oddała się Bogu słowem, wolą, sercem i całym swoim jestestwem.

Patrząc na Maryję całkowicie oddaną Bogu, Kościół stawia ją jako wzór wszystkim wierzącym, aby i oni oddali się Bogu bez wahania i rezerwy.

Tradycja bizantyńska uroczyście obchodzi święto Wprowadzenia Przenajświętszej Bogurodzicy do Świątyni.

W tradycji katolickiej oddanie bez reszty Maryi Bogu jest okazją do szczególnej pamięci o tych, które bez reszty „oddają się" Bogu w życiu konsekrowanym, o mniszkach żyjących w ścisłej klauzurze. Jan Paweł II przypominał o tym w roku 1999, mówiąc, że „Maryja jawi się nam w tym dniu jako świątynia, w której Bóg złożył swoje zbawienie, i jako służebnica bez reszty oddana swemu Panu. Z okazji tego święta społeczność Kościoła na całym świecie pamięta o mniszkach klauzurowych, które wybrały życie całkowicie skupione na kontemplacji i utrzymują się z tego, czego dostarczy im Opatrzność, posługująca się hojnością wiernych. Zalecam wszystkim troskę o to, aby tym konsekrowanym siostrom nie zabrakło wsparcia duchowego i materialnego”. Przy okazji papież zachęcał mniszki do pokochania klauzury, jako „niezwykle wartościowego środka ascezy" i przeżywania go jako „totalny dar".

Ikonografia ofiarowania Maryi najczęściej ukazuje ją jako kilkuletnią dziewczynkę idąca po schodach świątyni, by tam się ofiarować Bogu.

Tekst, nagranie, lektor

o. Paweł Kosiński SJ

Chciałbym żyć dobrze! Chcę pozostawić po sobie dobry ślad w życiu innych ludzi! Ale jak tego dokonać? Gdzie znaleźć inspirację i środowisko, które by mi pomogło chcieć dużo i sięgać po to, co dalej i więcej? Mamy potężnych orędowników. Ich życie i doświadczenia to kopalnia inspiracji i rzeczywistej duchowej energii na codzienną wędrówkę człowieka. Modlitwa w drodze codziennie prezentuje „Patrona dnia”, którego postać jest wpisana do katolickiego kalendarza liturgicznego. Posłuchaj tych opowieści, podziwiaj postacie twoich orędowników i daj się pociągnąć do dobra. Naprawdę warto!