Spójrz na momenty bliskich spotkań z Bogiem w twoim życiu. Może czasem były one nieoczekiwane i zaskakujące. Przypomnij sobie, co wtedy czułeś. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 21,20–25 
Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: „Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi?” Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: „Panie, a co z tym będzie?” Odpowiedział mu Jezus: „Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za Mną!” Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: „Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego?” Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach, i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać.

Po wyznaniu miłości przez Piotra i potwierdzeniu przez Jezusa jego pasterskiej misji pierwsze emocje opadły. Jeszcze chwilę temu Piotr wpatrywał się w oczy Jezusa, a teraz odwrócił się, obejrzał w tył i zaczął się rozpraszać. To bardzo ludzkie. Jak rozumieć wezwanie, by trwać w Jezusie nieustannie? Czy szukasz Go we wszystkim, co dzieje się wokół? 

Piotr ma wątpliwość, czy na pewno nadaje się do tego, by przewodzić Kościołem, bo widzi, że jego miłość do Jezusa nie jest doskonała. Porównuje się z umiłowanym uczniem. Często i my porównujemy się z innymi. Jezus zaprasza cię, byś z nikim się nie porównywał, byś Mu towarzyszył jak Jan. Dziś jest dzień, gdy Jezus ciebie zaprasza i ma ogromne pragnienie przyjaźni z tobą. Jaka jest twoja odpowiedź na Jego wołanie?

Pierwsze słowa, które usłyszał Piotr kilka lat wcześniej, to „Pójdźcie za Mną” skierowane do niego i jego brata. Ostatnie słowa, które Jezus wypowiada do Piotra to „Ty pójdź za Mną”. To dotyczy też ciebie. Jezus w każdej okoliczności, czy jesteś na początku drogi wiary, czy na jej końcu, wzywa cię, byś poszedł za Nim. By pójść za Jezusem, najpierw trzeba Go poznać i przebywać w Jego obecności. Posłuchaj jeszcze raz Ewangelii i postaraj się usłyszeć te słowa powołania.

Poproś Jezusa o łaskę trwania przy Nim bez względu na okoliczności i o radość z łączności z Nim. 

Chwała Ojcu…