Spróbuj odnaleźć się w scenie, o której za chwilę usłyszysz. Uruchom wyobraźnię i usłysz, jak uczniowie wołają do Jezusa. Zobacz, jak On odwraca się ku nim, jak kieruje na nich swój wzrok. Weź udział w tym spotkaniu. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana.
J 1,35-42
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza” – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: „Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas” – to znaczy: Piotr.

Spotkanie opisane w dzisiejszym fragmencie Ewangelii jest początkiem relacji Jezusa i uczniów. Następstwem tego jest zadane pytanie: Rabbi, gdzie mieszkasz? Jest to jednak pytanie, które możesz zadać Jezusowi niezależnie od tego, na jakim etapie jest wasza relacja. Skłania do tego, aby na nowo rozbudzić pragnienie odkrywania Boga i podążania za Nim. Teraz jest czas, w którym możesz zapytać:  Boże, gdzie mogę Cię znaleźć? 

Jezus nie udziela zdawkowej i banalnej odpowiedzi. Nie zadowala się podaniem adresu lub opisem trasy. Zachęca do tego, aby iść razem z Nim, aby poznawać Go w procesie, jakim jest wspólna droga. Ten fascynujący proces prowadzi też do tego, by lepiej poznać siebie – swoje pragnienia, obawy i głębię serca. Jak chcesz odpowiedzieć Bogu na to zaproszenie do wspólnego pielgrzymowania?  

Kiedy po raz drugi będziesz słuchać fragmentu Ewangelii, możesz zajrzeć w swoje serce, wsłuchać się w Boży głos, aby otworzyć się na zaproszenie do pogłębienia waszej relacji i lepszego poznania. 

Na koniec pomódl się tymi słowami: Boże, pomóż mi lepiej Cię poznać, wzbudź we mnie pragnienie odkrywania Ciebie – Twojej miłości i troski do każdego człowieka. Zaprowadź mnie w głąb mojego serca, gdzie spotkam się z Tobą i z tym, kim ja jestem naprawdę.