Za chwilę usłyszysz tekst Ewangelii o tym, jak Jezus wysyła apostołów na misję głoszenia królestwa Bożego. Wyobraź sobie tę scenę. Umieść siebie wśród uczniów i wsłuchaj się we wskazówki Jezusa. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 10,7–13 
Jezus powiedział do swoich apostołów: „Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was.

Apostołowie zostali powołani do głoszenia Ewangelii. Na potwierdzenie swoich słów mają uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych, oczyszczać z trądu i wyrzucać demony, czyli robić rzeczy bardzo niezwykłe. Pomyśl, gdzie wysyła cię Jezus z dobrą nowiną? Które z twoich czynów, postaw, zachowań pociągają innych do Boga? 

W trakcie swojej misji apostołowie musieli zdać się całkowicie na Bożą pomoc. Uwierzyli, że będą czynić cuda mocą Jezusa. Zaufali też, że Chrystus zatroszczy się o ich byt, jedzenie czy ubranie. Gdy Bóg powołuje, daje wszystkie potrzebne narzędzia. Już nie musisz o nic się troszczyć. 

Jezus rozmawia z apostołami spokojnie, opanowany i w prawdzie. Widać, że wie, gdzie ich posyła oraz jak ich misja przebiegnie. Jest Bogiem – rzeczywiście ogarnia wszystko swoją mocą. Słuchając po raz kolejny tekstu Ewangelii, rozważaj, jaki pokój bije od Jezusa.

Jezu, Ty jesteś dawcą pokoju. Proszę, obdarz mnie łaską swojego pokoju na każdy dzień. Daj wiarę, że Ty panujesz nad moim życiem i mogę się Tobie oddać do końca.