W życiu nie da się uniknąć śmierci. Możesz się jej spodziewać, oczekiwać, zgodzić się na nią, albo może cię ona zaskoczyć. Jezus od momentu przyjścia do Jerozolimy spodziewał się swojej śmierci i świadomie ją wybrał. Posłuchaj tekstu Ewangelii. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana.
J 19,13-20 (jest to fragment. Cała męka Pańska: J 18,1–19,42)
Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów:
Oto wasz król! A oni krzyczeli: Precz! Precz! Ukrzyżuj Go! Piłat powiedział do nich: Czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: Poza cezarem nie mamy króla. Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. 
Zabrali zatem Jezusa. A On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, Król żydowski. Napis ten czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. 


Śmierć zawsze wiąże się z doświadczeniem straty. Jezus oddaje życie, a więc dobrowolnie godzi się na jego utratę. Ten wybór wymaga olbrzymiej odwagi i dojrzałości. Przyjrzyj się decyzji Jezusa. Czego możesz się od Niego nauczyć? 

Jezus umiera na Krzyżu i w ten sposób oddaje swoje życie dla twojego zbawienia. Zgodził się na własną śmierć, zanim jeszcze został skazany przez Piłata. To była Jego decyzja, do której nikt Go nie zmuszał. Co czujesz, kiedy patrzysz na swojego Zbawiciela, wiszącego na Krzyżu? 

Jeśli wierzysz, że Jezus jest Zbawicielem świata, to nigdy nie przejdziesz obojętnie wobec Jego Krzyża. Co Jezus mówi do ciebie, kiedy umiera na Krzyżu? Czego cię uczy i do czego zaprasza?

Porozmawiaj z Jezusem o tym, co czujesz, kiedy rozważasz Jego śmierć.