Postaraj się uspokoić oddech, skupić swoje myśli i wsłuchać się w to, co Jezus ma ci dzisiaj do powiedzenia. Zobacz oczyma wyobraźni świątynię, w której Pan przemawia do słuchaczy. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana.
J 8,21-30
Jezus powiedział do faryzeuszów: «Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie». Mówili więc Żydzi: «Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?» A On rzekł do nich: «Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że Ja Jestem, pomrzecie w grzechach waszych». Powiedzieli do Niego: «Kimże Ty jesteś?» Odpowiedział im Jezus: «Przede wszystkim po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdomówny, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego». A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba». Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. 

Jezus zapowiada swoje odejście, śmierć i zmartwychwstanie, choć ani uczniowie, ani faryzeusze nie rozumieją do końca tego, co mówi. Człowiek szuka Boga, szuka światła i zrozumienia. Ale nie znajdzie tego – „pomrze w swoich grzechach” – dopóki nie uwierzy, że Jezus jest Synem Bożym. Posłuchaj słów, które Jezus kieruje do ciebie i przyjrzyj się, jakim echem odbijają się w twoim wnętrzu.

W dyskusji z faryzeuszami Jezus odwołuje się do imienia Boga Jahwe – Ja Jestem, ukazując siebie jako Syna Bożego. Żydzi burzą się, bo uważają to za bluźnierstwo. Dobrze rozumieją, co Jezus mówi, ale odrzucają Jego boskie roszczenia. Tak trudno jest zmienić ludzkie przyzwyczajenia i koncepcje. Tak łatwo można odrzucić Boży plan działania. Jakie słowa Jezusa trudno jest ci przyjąć? 

Jezus mówi, że „wywyższenie Syna Człowieczego” jest szczególnym momentem, w którym poznajemy, że On jest Synem Bożym. Jezus na krzyżu jest uprzywilejowanym Słowem Boga do człowieka. Daj sobie chwilę, aby popatrzeć na krzyż, na Ukrzyżowanego. Nie musisz nic mówić. Pozwól, by On mówił do ciebie.

Proś Boga, by przemawiał do ciebie dzisiaj i w najbliższych dniach przez „wywyższenie Syna Człowieczego”. Proś o łaskę dobrego przeżycia zbliżających się świąt.