Ustawienia

Ulubione 0
8. Zwiastowanie Pańskie (uroczystość)
Zwiastowanie Pańskie
0,00 / 0,00
Zwiastowanie Pańskie

8. Zwiastowanie Pańskie (uroczystość)

8 kwietnia

„Zdrowaś Maryjo, łaski pełna…” Ileż to razy zdarzyło Ci się wypowiedzieć, a ile razy usłyszeć te słowa? Nie próbuj liczyć, ale pomyśl, że kiedyś w dziejach Zbawienia, około dziewięciu miesięcy przed przyjściem na świat Syna Bożego, anioł, który został posłany do zwykłej dziewczyny z Nazaretu o imieniu Maria, wymówił je po raz pierwszy. Kościół wspomina dziś to szczególne wydarzenie, jakim było spotkanie Archanioła Gabriela z Maryją, Zwiastowanie narodzin Zbawiciela. Oczywiście, kluczowa jest tutaj postać Jezusa, ale od wieków świat chrześcijański w tym dniu podkreśla również rolę Maryi, nadając wydarzeniu charakter maryjny. Co ciekawe, najstarszy wizerunek Maryi, który pochodzi z II wieku, przedstawia właśnie tę szczególną chwilę – moment Zwiastowania.

Zwiastowanie Pańskie
0,00 / 0,00

Pierwotnie Uroczystość Zwiastowania miała wielkie znaczenie liturgiczne, bo uważano ją za „święto Pańskie", kładąc akcent na Wcielenie Chrystusa, wypełnienie zapowiedzi z raju o przyjściu Syna Boży, które rozpoczyna realizację Boskiego planu zbawienia.

Z czasem jednak święto stawało się coraz bardziej „maryjne". Uwaga ludu koncentrowała się na Tej, która była „błogosławiona między niewiastami". Jej „fiat – niech mi się stanie według twego słowa" było „nowym stworzeniem", nowym początkiem. Trudniejsza do przyjęcia i nieco abstrakcyjna prawda o Wcieleniu Chrystusa ustępowała miejsca obrazom i treściom związanym z Maryją, Jej spotkaniu z Archaniołem oraz z ludzką wolnością i decyzją, by opowiedzieć się za Bogiem lub przeciwko Niemu.

Kiedy przyglądamy się losom świętych i błogosławionych mówimy o ich historii, o tym jak ich wiara prowadziła na ołtarze. Mówiąc o Zwiastowaniu Pańskim, również warto odnieść się do przeszłości, pokazać dzieje tego święta. I tu – ponieważ cofamy się aż do pierwszych wieków działalności Kościoła – nie powinno być zaskoczenia, że pojawi się stwierdzenie, iż nie mamy precyzyjnych informacji o tym od kiedy i jak ono „zaistniało”, ani jak zostało wprowadzone.

Wiemy, że w IV wieku, w Nazarecie wzniesiono bazylikę Zwiastowania, wiemy, że uroczystość pojawia się w tradycji Kościoła Wschodniego w V wieku. Natomiast na Zachodzie o świętowaniu tajemnicy Bożego Wcielenia mówi się od czasów papieża św. Grzegorza Wielkiego, który zmarł w 604 roku. Natomiast papież św. Sergiusz I, którego pontyfikat przypada na II połowę VII i sam początek VIII w. zalecał, aby świętu towarzyszyła uroczysta procesja – i wzmianki o takowych pojawiają się np. z terenu Francji.

Nie wiemy dokładnie, dlaczego Zwiastowanie obchodzone jest od wieków 25 marca. Dawniej sądzono, że ma to związek z Bożym Narodzeniem, które Wcielenie Syna Bożego poprzedza o 9 miesięcy. Dzisiaj badacze są jednak zdania, że wybór daty ma raczej związek ze świętem Paschy. Zwiastowanie to początek Życia, które jak klamrą spina męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Dlatego właśnie chrześcijanie obchodzili pamiątkę Zwiastowania narodzin Pana w końcu marca, przygotowując się do pełniejszego przeżycia Wielkanocy.

W pobożności chrześcijańskiej Zwiastowanie jest upamiętnione przez dwie szczególne modlitwy – „Pozdrowienie Anielskie”, inaczej zwane „Zdrowaś Maryjo” oraz „Anioł Pański”. Do XVI w. odmawiana była tylko pierwsza część „Zdrowaś Maryjo”, słowa Anioła i św. Elżbiety. Dopiero św. Pius V wprowadził resztę słów modlitwy, które odmawiamy do dzisiaj. Zwiastowanie jest także jednym z ważniejszych tematów w różnych przejawach sztuki religijnej, malarstwie i muzyce. Warto też dodać, że uroczystość Zwiastowania Pańskiego skupia naszą uwagę na darze życia – Maryja wypowiadając fiat stała się matką, Matką Boga. Dlatego też na 25 marca przypada Dzień Świętości Życia.

Tekst, nagranie, lektor

o. Paweł Kosiński SJ

Chciałbym żyć dobrze! Chcę pozostawić po sobie dobry ślad w życiu innych ludzi! Ale jak tego dokonać? Gdzie znaleźć inspirację i środowisko, które by mi pomogło chcieć dużo i sięgać po to, co dalej i więcej? Mamy potężnych orędowników. Ich życie i doświadczenia to kopalnia inspiracji i rzeczywistej duchowej energii na codzienną wędrówkę człowieka. Modlitwa w drodze codziennie prezentuje „Patrona dnia”, którego postać jest wpisana do katolickiego kalendarza liturgicznego. Posłuchaj tych opowieści, podziwiaj postacie twoich orędowników i daj się pociągnąć do dobra. Naprawdę warto!