Ustawienia

Ulubione 0
21
05.2024
Św. Jan Nepomucen Mk 9,30–37 
0,00 / 0,00

Podsumowanie Ankiety słuchaczy 2023

Na naszą tegoroczną ankietę odpowiedziało 2586 osób, co stanowi ok. 10% z 28 tys. dziennych użytkowników. Średnia ocena to 4,41 w 5-stopniowej skali. Wyraźnie lepiej oceniają nas kobiety (4,48) niż mężczyźni (4,28). Najwyżej cenią nas osoby pozostające w związku małżeńskim (4,44). Średnia ocena osób mających dzieci to 4,46, a osób bezdzietnych – 4,29. 

Najwyżej oceniona została jakość rozważań (pytania nr: 8. Modlitwa w drodze pomaga mi określać, co jest ważne, a co nieistotne w moim życiu, 7. Modlitwa w drodze pomaga mi w osiąganiu pokoju i wewnętrznej harmonii, 10. Modlitwa w drodze pomaga mi w pogłębianiu rozumienia Ewangelii). Najniżej ocenione były pytanie nr 16. Modlitwa w drodze pomaga mi w podejmowaniu codziennych decyzji (3,85) i pytanie 17. Modlitwa w drodze pomaga mi lepiej komunikować się z innymi (3,87). Mimo to oceny te są bardziej pozytywne niż negatywne.
 

Jak pokazują wyniki naszej ankiety, Modlitwa w drodze w dużym stopniu pomaga w praktykowaniu modlitwy oraz w rozwoju duchowym i rozumieniu Ewangelii (4,66). W nieznacznie mniejszym, ale wciąż bardzo wysokim stopniu pomaga w relacji z Bogiem i uważności na Boże działania (4,60) oraz w relacji z samym sobą (pytania nr 13, 14, 15) – 4,37. W najmniejszym stopniu, choć wciąż wysokim 4,05, w postawach moralnych (podejmowanie decyzji, kontakt z innymi, praktykowanie miłości, decyzje zgodne z wartościami). W tej ostatniej grupie widać różnicę wiekową: w grupie 25–34 lata ocena wpływu modlitwy na postawy moralne wynosi 3,74. 

Najlepiej oceniają nas osoby, które słuchają MWD, spacerując lub biegając (4,45), oraz te, które sięgają po nasze rozważania w domu (4,44). 
 

W pytaniach dotyczących spraw technicznych (nr 1–7) najwyżej oceniane są głos lektorów (4,58) oraz muzyka (4,37). Lektorzy (4,58), język (4,42) i muzyka (4,37) określone są jako bardzo dobre. W tych opiniach nie widać znaczących różnic ze względu na wiek i płeć ankietowanych. Niewielka część (20%) osób oczekuje od nas treści nieco bardziej intelektualnie angażujących. Dla zdecydowanej większości treść rozważań jest optymalnie zrozumiała. 
 

Czas rozważań zdecydowana większość ankietowanych (78%) uważa za optymalny. Także czas na refleksję jest dla zdecydowanej większości optymalny. Tylko 23% biorących udział w ankiecie uznała, że jest on zbyt krótki. 

64,31% ankietowanych stanowiły kobiety. 21 osób nie udzieliło informacji na temat swojej płci (poniżej 1%). Dominującą grupą wiekową były osoby między 45. a 54. rokiem życia (33%) oraz między 35. a 44. rokiem życia (29%). Największa liczba słuchaczy mieszka w dużych miastach, powyżej 500 tys. mieszkańców (26%) oraz na wsiach (20%). 
 

Według ankiety 66% słuchaczy MWD jest w związku małżeńskim, a 19% jest niezamężna/nieżonata. 71% słuchaczy deklaruje posiadanie dziecka lub dzieci. 
 

97% respondentów deklaruje się jako katolicy, a 3% jako chrześcijanie inni niż katolicy.
 

73% ankietowanych deklaruje, że słucha nas codziennie, a 21% raz lub kilka razy w tygodniu. 63% respondentów deklaruje, że słucha nas w domu. 20% prowadzi wówczas samochód.
 

Wśród wolnych odpowiedzi dominowała wdzięczność (641 odpowiedzi). Wielu ankietowanych podzieliło się z nami sytuacjami, w których MWD jest dla nich pomocna (323). 247 osób zasugerowało nam pewne rozwiązania dotyczące samych rozważań, jak i działań promocyjnych czy fundraisingowych. 
 

Jesteśmy ogromnie wdzięczni za to, jak wysoko cenią nas słuchacze, i za udział w ankiecie, który znacząco przerósł nasze oczekiwania. Cieszymy się, że MWD spełnia swoją misję – pomaga w regularnej modlitwie, w spotkaniu z Bogiem i z sobą samym. Kwestia oddziaływania rozważań MWD na życie naszych słuchaczy stanowi dla nas zarówno pytanie, jak i duże wyzwanie. Sprawia nam radość, że ankietowani wysoko ocenili poziom techniczny nagrań, zarówno od strony lektorów, treści, jak i muzyki. Idąc za sugestiami naszych użytkowników, planujemy przedłużyć czas na refleksję. 
 

Było dla nas fascynujące, że mogliśmy poznać bliżej, kim są nasi słuchacze, jak często i w jakich okolicznościach nas słuchają. Szczególnie jesteśmy wdzięczni osobom, które podzieliły się poruszającymi, czasem bardzo osobistymi historiami (w polu wolnych opinii). 
 

Ta ankieta kolejny raz pokazuje nam, że – na ile to możliwe w internecie – tworzymy wzajemną, obustronną relację, w której Słowo Boże jest w centrum. Innymi słowy tworzymy wirtualną wspólnotę i budujemy realny Kościół.