Ustawienia

Ulubione 0
Dzień 5
5. Nasze powołanie
0,00 / 0,00
5. Nasze powołanie

Dzień 5

“Proponuję Ci świętość” - Rekolekcje z o. Pio

5. Nasze powołanie
0,00 / 0,00

Dzień 5: NASZE POWOŁANIE

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie jak On jest święty (1 J 3, 1-3).

Trzeba szczególnie prosić Ducha Parakleta, by coraz bardziej dawał nam poznać wspaniałość naszego chrześcijańskiego powołania. Być wybranym z pośród niezliczonych i wiedzieć, że wybór ten został dokonany, bez żadnej naszej zasługi, przez Boga od zarania dziejów tylko po to, byśmy należeli do niego w czasie i w wieczności, to tajemnica tak wielka i tak słodka zarazem, że jeśli dusza choć trochę ją przenika, nie może cała nie rozpływać się w miłości. (Pietrelcina, 23 października 1914 r.)

(...) Chrzest dokonuje w nas realnej przemiany, umieramy dla grzechu. Wszczepiamy się w Jezusa Chrystusa w taki sposób, że żyjemy Jego własnym życiem. Przez chrzest otrzymujemy łaskę uświęcającą, która daje nam życie niebieskie, stajemy się synami Bożymi, braćmi Jezusa i dziedzicami nieba.

Teraz, jeśli przez chrzest chrześcijanin umiera dla swego pierwszego życia, by zmartwychwstać do drugiego, zatem obowiązkiem każdego chrześcijanina jest poszukiwać rzeczy niebieskich, nie dbając wcale o sprawy tej ziemi. To samo sugeruje św. Paweł Kolosanom. „Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych - mówi ten wielki święty- szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga”.

Tak więc, chrześcijanin we chrzcie św. zmartwychwstaje z Jezusem, zostaje wyniesiony do życia nadprzyrodzonego, zyskuje piękną nadzieję, że zasiądzie w chwale na niebieskim tronie. Cóż to za godność! Jego powołanie domaga się, by nieustannie aspirował do ojczyzny błogosławionych, uznając się pielgrzymem na ziemi wygnania; czyli powołanie chrześcijanina, powtarzam, wymaga, by nie lokować serca w rzeczach tego niskiego świata; cała troska, cała nauka dobrego chrześcijanina, który żyje w zgodzie ze swoim powołaniem nakierowane są na pozyskanie dóbr wiecznych. Winien on wyrobić w sobie takie właśnie mniemanie o sprawach ziemskich, by szanować i doceniać jedynie te, które pomagają mu pozyskać dobra wieczne a gardzić tymi, które takiego celu nie wspierają.
 
Chrześcijanin niepomny swego powołania, chrześcijanin tylko z nazwy, tak zwany chrześcijanin światowy, osądza sprawy zupełnie inaczej, całkiem przeciwnie niż chrześcijanin godny tego mienia, który żyje według Ducha Jezusa Chrystusa. Ocenia je zależnie od tego, czy przynoszą korzyść jego próżności, jego namiętnościom; tamten zaś osądza je zawsze w odniesieniu do dóbr wiecznych.

Stąd właśnie wyrasta chrześcijanin tylko z nazwy, chrześcijanin tego wielkiego świata, który wysoce ceni sobie zaszczyty, bogactwa, próżność, wygody i wszystko to, co ten nędzny świat może zaoferować. 
(Pietrelcina, 16 listopada 1914 r.)

Ojcze nasz…


Czego doświadczyłeś podczas słuchania rekolekcji? Co uważasz za szczególnie ważne?

Napisz na [email protected]

 

Wybór tekstów, podział i opracowanie rekolekcji

o. Jacek Poznański SJ
Łukasz Sośniak SJ

Lektorzy

Joanna Pruś
Marcin Kobierski

Montaż

Paweł Nawrocki, Studio Inigo

Kapucyni & Jezuici

W roku 2018 obchodzony jest na całym świecie Rok Jubileuszu Ojca Pio. Organizatorem ogólnopolskich wydarzeń – pod hasłem „Do nieba z Ojcem Pio” – jest Zakon Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej. Z tej okazji skorzystaliśmy z zaproszenia Braci do współpracy: otrzymaliśmy od nich dotychczas nieprzetłumaczone teksty świętego Pio. Na ich podstawie opracowaliśmy rekolekcje i nagraliśmy je w studiu. 

Muzyka

Sulis: Meditation, 
Vox Nostra: Responsorium - Teribilis Est Locus, 
Putinki Church Choir: The Trice Holy,  
Bach Collegium San Diego: Komm Jesu komm BWV 229 (Johann Sebastian Bach),
Stephane Potvin and the Con Brio Choir: Dancing Day- Part I- Prelude (Rutter)
Sulis: Ground,
Edward Martin and Thomas Walker: IV Canaries Ou Gigue Du Roy from Pieces In A Minor (Pierre Dubut),
Sulis: Song for Liz