Ustawienia

Ulubione 0
Dzień 12
12. Kochać i służyć we wszystkim
0,00 / 0,00
12. Kochać i służyć we wszystkim

Dzień 12

“Proponuję Ci świętość” - Rekolekcje z o. Pio

12. Kochać i służyć we wszystkim
0,00 / 0,00

Dzień 12: KOCHAĆ I SŁUŻYĆ WE WSZYSTKIM

Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą! Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serce. A jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga, i o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał (1J 3,18-24).

Pragnienie dostrzegania we wszystkim tylko Stwórcy, które odczuwacie, przykrość, jakiej doznajecie przebywając w pobliżu istot stworzonych, jest specjalną łaską Bożej miłości, która nie wszystkim biednym podróżnym jest dana. Umiejcie, więc z niej korzystać i dziękujcie za nią Bogu.

Proszę nie dawać posłuchu Swojej niespokojnej wyobraźni, kuszonej i potężnie wystawianej na próbę przez naszego wroga. On chciałby, aby uwierzyła Pani, że jej życie zobojętniało na dobro. Na tym polega ta wyszukana i oczywista machinacja demona. Łaska Jezusa, moja Droga, czyni Panią aż za bardzo wyczuloną na dobro.

Chciałaby Pani prawie zmierzyć, zrozumieć, odczuć i dotknąć tę miłość, jaką żywi do Boga. Ale bądźcie pewna, moja Siostro, że im bardziej jakaś dusza kocha Boga, tym mniej Go czuje. Sytuacja ta wydaje się zbyt dziwna i niemożliwa, jeśli chodzi o przemijającą miłość do stworzeń tego niskiego świata. Sprawa ma się jednak inaczej, jeśli chodzi o miłość duszy do Oblubieńca. Nie potrafię dobrze wyrazić tej prawdy, ale bądźcie pewna, że właśnie tak to wygląda. Bóg jest niezrozumiały, niedostępny. Im bardziej jakaś dusza postępuje w miłości Najwyższego Dobra, tym bardziej jej uczucie miłości do Tego, który przekracza jej poznanie, redukuje się do tego stopnia, że wydaje się tej biednej duszy, że Go wcale nie kocha.

Rzeczywiście, podczas niektórych spotkań wydaje się jej, że sprawy właśnie tak się mają, ale fakty potem dowodzą, że było odwrotnie, niż się myślało. Te nieustanne lęki, że straci swego Boga; ta święta przezorność, dzięki której uważa, gdzie stawia nogę, aby się nie potknąć; ta odwaga, z jaką stawia czoła atakom nieprzyjaciela; pogodzenie się z wolą Bożą we wszelkich przeciwnościach życiowych; gorące pragnienie ustanowienia królestwa Bożego w sobie samej i w bliźnich, są najlepszym dowodem miłości tej duszy do Najwyższego Dobra.

Ach, jak bardzo jest Pani daleka od tego, w co każą Wam wierzyć Wasze uczucia! Kochacie tego delikatnego Oblubieńca, ale wydaje Wam się to drobnostką, gdyż chciałaby Pani kochać miłością doskonałą, dopełnioną. Ale nam, biednym i nieszczęsnym śmiertelnikom, miłość ta, przynajmniej w swej całkowitej pełni, nie jest dana – chyba że w przyszłym życiu. Ach, jak marny jest stan naszej ludzkiej natury! Oby Niebieski Oblubieniec rozerwał wreszcie tę delikatną zasłonę oddzielającą nas od Niego i udzielił wreszcie tej miłości dopełnionej, gdyż w przeciwnym razie nasze życie nie jest życiem. Nasza choroba jest nieuleczalna i nasz pobyt tu, na dole jest znojną i długotrwałą agonią (...) (Pietrelcina, 19 maja 1914 r.)

Módlcie się, i proście Niebieskiego Oblubieńca, aby nie pozwolił temu osuszającemu  wiatrowi z północy wiać w ogrodzie Waszej duszy, lecz dzięki miłosierdziu Miłującego, niech wzbudzi wiatr południowy, który pobudza jedynie czystą i świętą miłość. (Pietrelcina, uroczystość Pięćdziesiątnicy, 31 maja 1914 r.)

Ojcze nasz…
 


Czego doświadczyłeś podczas słuchania rekolekcji? Co uważasz za szczególnie ważne?

Napisz na [email protected]

 

Wybór tekstów, podział i opracowanie rekolekcji

o. Jacek Poznański SJ
Łukasz Sośniak SJ

Lektorzy

Joanna Pruś
Marcin Kobierski

Montaż

Paweł Nawrocki, Studio Inigo

Kapucyni & Jezuici

W roku 2018 obchodzony jest na całym świecie Rok Jubileuszu Ojca Pio. Organizatorem ogólnopolskich wydarzeń – pod hasłem „Do nieba z Ojcem Pio” – jest Zakon Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej. Z tej okazji skorzystaliśmy z zaproszenia Braci do współpracy: otrzymaliśmy od nich dotychczas nieprzetłumaczone teksty świętego Pio. Na ich podstawie opracowaliśmy rekolekcje i nagraliśmy je w studiu. 

Muzyka

Sulis: Meditation, 
Vox Nostra: Responsorium - Teribilis Est Locus, 
Putinki Church Choir: The Trice Holy,  
Bach Collegium San Diego: Komm Jesu komm BWV 229 (Johann Sebastian Bach),
Stephane Potvin and the Con Brio Choir: Dancing Day- Part I- Prelude (Rutter)
Sulis: Ground,
Edward Martin and Thomas Walker: IV Canaries Ou Gigue Du Roy from Pieces In A Minor (Pierre Dubut),
Sulis: Song for Liz