09
12.2021
św. Juan Diego Mt 11,11–15 
0,00 / 0,00

Wednesday, 17 listopada 2021

Okres zwykły, Łk 19,11-28
Św. Elżbieta Węgierska

Słuchając dzisiaj tekstu Ewangelii, uświadom sobie, z kim chcesz się spotkać. Zostaw na chwilę to, co cię rozprasza i powierz się światłu Ducha Świętego. 

Łk 19,11-28
Jezus opowiedział przypowieść, ponieważ był blisko Jeruzalem, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc: „Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: „Obracajcie nimi, aż wrócę”. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: „Nie chcemy, żeby ten królował nad nami”. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł: „Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min”. Odpowiedział mu: „Dobrze, sługo dobry; ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami”. Także drugi przyszedł i rzekł: „Panie, twoja mina przyniosła pięć min”. Temu też powiedział: „I ty miej władzę nad pięciu miastami”. Następny przyszedł i rzekł: „Panie, oto twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym: bierzesz, czego nie położyłeś, i żniesz, czego nie posiałeś”. Odpowiedział mu: „Według słów twoich sądzę cię, zły sługo! Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym: biorę, gdzie nie położyłem, i żnę, gdzie nie posiałem. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał”. Do obecnych zaś rzekł: „Zabierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min”. Odpowiedzieli mu: „Panie, ma już dziesięć min”. „Powiadam wam: Każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach”„. Po tych słowach szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. 

W dzisiejszej Ewangelii jest mowa o talentach. Każdy człowiek przychodzi na świat obdarowany różnymi darami, zdolnościami, pasjami. Naszym zadaniem jest je pomnażać, rozwijać, by służyły celowi naszego życia. Możliwości jest bardzo wiele. Jakie umiejętności, zdolności mniejsze lub większe dostrzegasz w sobie?

Obdarowanie nas przez Boga wiąże się z tym, że nie jesteśmy właścicielami powierzonych nam talentów, ale ich zarządcami. Wyposażywszy nas w kreatywność i narzędzia-talenty, Bóg zaprasza do działania, tak jak zrobili to dobrzy słudzy z Ewangelii. Zastanów się w jaki sposób wykorzystujesz ostatnio swoje dary?

Możemy zapytać dlaczego jeden z pasją podejmuje różne wyzwania, a drugi zamyka się w sobie i wycofuje z życia. Odpowiedź znajduje się w słowach trzeciego sługi. Zafałszowany obraz Boga ‒ jako okrutnego, którego się lękamy, nie rozumiemy i nie chcemy zrozumieć ‒ może uniemożliwić nam realizację powołania. Jakie potrzeby swoje i innych spełniasz, gdy dzielisz się z innymi swoim talentem czy umiejętnościami?

Panie, pomóż mi wykorzystać i rozwijać talenty, którymi mnie obdarzyłeś, w budowaniu Twojego królestwa.