19
10.2021
Bł. Jerzy Popiełuszko Łk 12,35-38 
0,00 / 0,00

Tuesday, 12 października 2021

Okres zwykły, Łk 11,37–41 
Bł. Jan Beyzym SJ

Wyobraź sobie uroczystość rodzinną: zastawiony stół, gości, prezenty, rozmowy. A pośrodku was siedzącego wyjątkowego gościa - Pana Jezusa. Pobądź w Jego obecności. 

Łk 11,37–41 
Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Pan rzekł do niego: „Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste”.

Choć uważamy się często za wolnych od przesądów i uprzedzeń, przenikają one różne wymiary naszego życia. Bardziej lubimy ludzi ładnych niż „brzydkich”, łatwiej ufamy dobrze ubranym i czystym niż zaniedbanym. Bywa, że ludzie boją się bardziej zarazić wirusem niż mową nienawiści. Stawiają w wigilię pusty talerz na stole, ale z konsternacją mijają żebraka na ulicy, zwłaszcza gdy wionie alkoholem. Pomyśl o swoich uprzedzeniach wobec innych.

Na kartach Ewangelii, Jezus często gościł w domach zwykłych ludzi. Swoją obecnością dawał znak, że sam Bóg w imię bliskości chce zacierać granice między sacrum a profanum. Wszakże to Jego obecność, a nie abstrakcyjne rytuały, uświęca to, co zwyczajne, oczyszcza to, co grzeszne. Celem życia religijnego jest coś więcej niż odprawianie licznych nabożeństw i modlitw, częste przebywanie w kościele, uczęszczanie na pielgrzymki, należenie do wspólnoty. To głęboka osobista relacja z Bogiem. Jaki sposób przebywania z Bogiem cię do Niego przybliża?

Jezus odpowiadając faryzeuszowi, mówi jednocześnie każdemu z nas, że wnętrze jest ważniejsze niż opakowanie, a piękno ducha przewyższa przymioty ciała. Wewnętrzna asceza, ofiara, uczciwość, troska o innych więcej znaczy przestrzegania prawa. Słuchając jeszcze raz Ewangelii, otwórz się na to, co Jezus chce ci powiedzieć o twoim życiu wewnętrznym. Czego potrzebuje, by lśnić pełnym blaskiem?

Na koniec ponownie stań przed Jezusem. Pokaż Mu swoje dłonie i proś, by je uświęcił.