20
09.2021
Śś. Andrzej Kim Tae-gon i towarzysze Łk 8,16–18 
0,00 / 0,00

Saturday, 04 września 2021

Okres zwykły, Łk 6,1-5 
Bł. Maria Stella i towarzyszki, męczennice z Nowogródka

Każdy z nas pragnie dobra dla siebie i ludzi wokół nas. Kierujemy się zasadami i zwyczajami, które nam w tym pomagają. Słuchając tekstu Ewangelii, usłyszymy Jezusa, który zachęca nas do refleksji nad tym, czym się w życiu kierujemy. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza

Łk 6,1-5 
W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami. Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili: „Czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat?” Wtedy Jezus, odpowiadając im, rzekł: „Nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać”. I dodał: „Syn Człowieczy jest Panem także szabatu”.

Szabat to dla Żydów bardzo ważne święto. To dzień, w którym odpoczywali, ciesząc się stworzeniem, tak jak odpoczywał Bóg siódmego dnia po stworzeniu świata. Wyobraź sobie scenę z dzisiejszej Ewangelii i zastanów się, jakie uczucia budzi w tobie to, że Jezus narusza ludzkie zasady szabatu, który był świętem na cześć Boga. Jak rozumiesz różne zwyczaje i nakazy? Na ile szukasz w nich głębi Boga, na ile są to dla ciebie wyłącznie przepisy prawa?

Jezus odwołuje się do sytuacji te Starego Testamentu, kiedy to Dawid i jego ludzie zjedli złożone w świątyni chleby pokładne przeznaczone dla kapłanów. Te chleby były przygotowywane i składane w świątyni w każdy szabat. Jezus daje do zrozumienia, że to Bóg decyduje o tym, co wolno robić w szabat - że to On, Jezus jest Bogiem. Pomyśl raz jeszcze o swoich zasadach, regułach i postanowieniach. Kto jest ich Panem? W jakim stopniu zachowywanie ich prowadzi cię do Boga?

Zastanów się, w jaki sposób świętujesz niedzielę. Może spotykasz się z bliskimi, może odpoczywasz w samotności? Słuchając powtórnie Ewangelii, wyobraź sobie, że idziesz wśród zbóż razem z Jezusem i Jego uczniami. Czy Jezus jest Panem twojego odpoczynku? Na ile pozwalasz Mu być w centrum twojego życia, również wtedy, kiedy odpoczywasz?

Poświęć ostatnie chwile modlitwy na rozmowę z Jezusem. Może uda się zaplanować jutrzejszą niedzielę w sposób, który będzie bliski Jezusowi?