20
09.2021
Śś. Andrzej Kim Tae-gon i towarzysze Łk 8,16–18 
0,00 / 0,00

Friday, 03 września 2021

Okres zwykły, Łk 5,33-39 
Św. Grzegorz "Wielki"

Słuchając dzisiejszej Ewangelii, spróbuj stanąć pośród ludzi, do których przemawia Jezus. Postaraj się Go zobaczyć, usłyszeć Jego głos, wsłuchać się w Jego słowa. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza

Łk 5,33-39 
Faryzeusze i uczeni w Piśmie rzekli do Jezusa: „Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, podobnie też uczniowie faryzeuszów; natomiast Twoi jedzą i piją”. A Jezus rzekł do nich: „Czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, i wtedy, w owe dni, będą pościli”. Opowiedział im też przypowieść: „Nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego; w przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków; w przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki, i samo wycieknie, i bukłaki przepadną. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Kto się napił starego, nie chce potem młodego – mówi bowiem: „Stare jest lepsze”.

Radość z przebywania w towarzystwie kogoś bliskiego, kochanego i wytęsknionego jest ogromna. To taki rodzaj doświadczenia, który sprawia, że chce się żyć. Wtedy liczy się tylko tu i teraz; czas i  przestrzeń, którą spędzasz z tą konkretną osobą. W jakich relacjach, które budujesz z innymi, zdarza ci się tego doświadczać? Jak przeżywasz to w swojej relacji z Bogiem?

Pan jest z nami, a Jego bliskość może być dla nas źródłem życia i nadziei. Tak jak weselnicy cieszą się z obecności pana młodego, tak my możemy cieszyć się z obecności kochającego Boga. Jezus mówi o weselu, dla nas weselem jest Eucharystia. Jakie jest twoje doświadczenie bliskości z Bogiem podczas liturgii? Jak Bóg ci o tej bliskości przypomina? 

Spróbuj raz jeszcze stanąć w tłumie ludzi, słuchających Jezusa. Zapytaj Boga, w jaki sposób On dziś chce przyjść do ciebie, jak ty możesz Mu wyjść na spotkanie? 

Panie Jezu, proszę Cię o łaskę doświadczenia Twojej obecności w moim życiu. Nie pozwól mi poddać się zwątpieniom i strapieniom, ale obdarz mnie łaską  odważnego i wsłuchanego w Twoje słowo serca. Panie, pragnę radować się Twoją bliskością.