20
09.2021
Śś. Andrzej Kim Tae-gon i towarzysze Łk 8,16–18 
0,00 / 0,00

Wednesday, 01 września 2021

Okres zwykły, Łk 4,38-44
Bł. Bronisława

Wyobraź sobie cierpiącą od dłuższego czasu kobietę leżącą w łóżku. Otaczają ją uczniowie, ale czując bezradność, czekają na przyjście Pana. Słuchając fragmentu Ewangelii, przyjrzyj się znakom, które czyni Jezus.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza

Łk 4,38-44 
Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosili Go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: „Ty jesteś Syn Boży!” Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz On rzekł do nich: „Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany”. I głosił słowo w synagogach Judei.

Uczniowie proszą Jezusa, aby pomógł chorej teściowej Szymona. Pan, modląc się nad nią, uzdrowił nie tylko ją, ale wszystkich, którzy do niego przyszli. Złe duchy wychodząc z ludzi, wiedziały, kto je wypędza. Patrząc na Jezusa, zastanów się w jaki sposób ty doświadczasz Jego uzdrawiającej mocy? 

Po licznych uzdrowieniach Jezus udał się na pustynię. Symbolizuje ona miejsce spotkania z Bogiem, ale również pewien brak działania. Pan dokonał wielu cudów i teraz potrzebuje odpocząć, spotkać się z Ojcem. Czasem, po to, aby wyjść na pustynię i odpocząć, trzeba „odsunąć na bok" presję, która nam się narzuca, gdy tyle jeszcze mamy do zrobienia. Jak wygląda twoje odpoczywanie na pustyni?

Jezus mówi, że został posłany po to, by głosić Dobrą Nowinę. Pomimo nacisków, nie może zostać dłużej w Kafarnaum. Wie, że jest wielu innych potrzebujących, którzy czekają na spotkanie z Miłością. Nie robi tego sam z siebie, ale taką misję otrzymał od Ojca. Jakie uczucia rodzą się w tobie, gdy myślisz o misji? Kto ciebie posyła na misję?

Patrząc na posłannictwo Jezusa, możesz prosić Go, aby pokazywał ci, kim jesteś oraz do wykonania jakich zadań pośle cię w najbliższym czasie.