20
09.2021
Śś. Andrzej Kim Tae-gon i towarzysze Łk 8,16–18 
0,00 / 0,00

Tuesday, 27 lipca 2021

Okres zwykły, Mt 13,36-43 
św. Celestyn I

Po kolejnych publicznych wystąpieniach Jezusa gromadzą się wokół Niego Jego uczniowie – mężczyźni i kobiety. W tym wąskim, intymnym gronie Jezus tłumaczy znaczenie swojego przepowiadania. Także ty masz zaproszenie, by do nich dołączyć. Wsłuchaj się w słowa Rabbiego. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 13,36-43 
Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: „Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście”. On odpowiedział: „Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!”

Po spotkaniach z tłumami i publicznych wystąpieniach Mistrza w Jego najbliższych rodzą się pytania. Uczniowie próbują zrozumieć słowa Jezusa, wniknąć w ich sens. I dlatego w wąskim gronie gromadzą się wokół Niego i proszą o wytłumaczenie Jego nauczania. A gdzie ty szukasz odpowiedzi na pytania, które prowokują codzienne życie i wiara? 

Centralną postacią przypowieści jest Syn Człowieczy. On jest dawcą życia, początkiem i końcem wszystkiego. Tylko w Jezusie Chrystusie możliwe staje się ostateczne zrozumienie historii świata i ludzkiego życia. Czy wydarzenia twojej codzienności próbujesz interpretować w Bogu?  

Syn Człowieczy jest także horyzontem każdej ludzkiej historii. Życie człowieka  zmierza ostatecznie ku Bogu. To w Nim człowiek znajduje spełnienie, realizację. W Bogu człowiek odnajduje pokój i pełnię życia. Jak czujesz się z myślą, że Bóg nie ustanie w czynieniu wszystkiego, by pojednać twoje serce ze swoim?

Także ty jesteś jednym z tych, który przychodzi do Pana ze swoimi pytaniami. Nie musisz się ich bać. Pragniesz, by rozjaśnił ci sens życia i znaczenie Ewangelii. Pan czeka na ciebie. Pozwól Mu być twoim Bogiem.