24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Tuesday, 11 maja 2021

Okres wielkanocny, J 16,5-11 
św. Franciszek de Geronimo

Wyobraź sobie rozmowę Jezusa z uczniami. Pan próbuje przekazać im trudne prawdy. Zobacz ich twarze, kiedy próbują zrozumieć Jego słowa o odejściu.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 16,5-11 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: „Dokąd idziesz?” Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę Go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu – bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś – bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie –  bo władca tego świata został osądzony”.

Uczniowie nie rozumieją słów Jezusa, w których odnosi się do swojego zmartwychwstania. Pociesza swoich przyjaciół, że Jego odejście jest pożyteczne. Innymi słowy, przyjaciel mówi, że już go więcej nie ujrzysz, ale że to będzie dla ciebie dobre. Co jest dla ciebie trudne do zrozumienia w wierze? Gdzie potrzebujesz Wspomożyciela?

Jezus obiecuje uczniom, że po swoim odejściu nadal będzie obecny. Mówi o przyjściu Parakleta, czyli Ducha Świętego. Grecki termin parakletos można przetłumaczyć jako opiekun, obrońca, wspomożyciel, pocieszyciel. Kim dla ciebie jest Duch Święty? Jak doświadczasz Jego obecności w swoim życiu?

Duch Święty ma przekonać świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie.  Myśląc o nim, często zastanawiamy się nad tym, jak zostaniemy osądzeni. Tutaj jednak Jezus mówi o sądzie nad władcą tego świata. Oznacza to ostateczny triumf Boga nad złem. Czasami pewne chwalebne wydarzenia nie są od razu zrozumiałe. Jak Duch Święty może pomóc ci przyjmować tajemnice wiary?

Poproś Ducha Świętego o doświadczenie Jego obecności oraz o dary, których najbardziej potrzebujesz.

Chwała Ojcu…