Wyobraź sobie, jak poznajesz kogoś, kto cię zafascynował. Fascynuje cię, jak mówi o innych ludziach i o rodzinie. Chcesz poznać też jego bliskich. Posłuchaj, jak Jezus mówi o Ojcu.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 14,6–14 
Jezus powiedział do Tomasza: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”. Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Odpowiedział mu Jezus: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: «Pokaż nam Ojca»? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”.

Jezus we wszystkim, co mówi, wskazuje na Ojca. Pragnie nam Go objawić poprzez każde słowo i czyn. Sam mówi o sobie, że jest drogą prowadzącą do Ojca. W Filipie budzi się pragnienie poznania Boga, o którym Jezus tyle opowiada. Jakie pragnienia budzą się w tobie, kiedy słuchasz i doświadczasz Bożego działania?

Jeśli są w tobie pragnienia, to już bardzo dużo. Jezus chce, abyś i ty uczestniczył w tym wszystkim, czego sam doświadcza od Ojca. Dzieli się więc osobistym doświadczeniem i mówi, że jest w Ojcu, a Ojciec w Nim. Wszystko, co mówi i czyni, mówi i czyni w Bogu. To jest intymna relacja, do której cię zaprasza. Pozwól Mu się poprowadzić i odkrywaj Bożą obecność we wszystkim.

Takie trwanie w Bogu i życie w Jego obecności na co dzień może doprowadzić cię do momentu, kiedy odkryjesz, że sam dzielisz się miłością. Twoje słowa i czyny będą wlewać w serca innych nadzieję i miłość. Modlitwa i przedstawianie innych Bogu przyniesie owoc, bo Bóg obiecuje, że spełni nasze prośby.

Proś Boga o pragnienie trwania w Jego obecności.

Chwała Ojcu…