30
07.2021
św. Piotr Chryzolog Mt 13,54-58
0,00 / 0,00

Tuesday, 02 marca 2021

Wielki Post, Mt 23,1–12
św. Agnieszka czeska

Jak każdego dnia również dziś Bóg chce dać ci się poznać. W chwili milczenia uświadom sobie Jego pragnienie, by być poznanym, by być blisko ciebie. Prowadź mnie Duchu Święty. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 23,1–12 
Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: „Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”. 

Nauczanie innych – jako rodzic, ksiądz, rodzeństwo, przełożony – to wielki przywilej. Możesz prowadzić innych do rozwoju. Jest to cecha Boża. On po to daje nam życie, aby rozkwitło i wypełniło się. Zobacz tych, dla których jesteś nauczycielem. Komu ty pomagasz wzrastać, pełniąc tę zaszczytną rolę w imieniu Jezusa? 

Jeśli jestem nauczycielem, ale nie świadkiem, mogę wręcz odpychać innych od dobrej nauki, którą głoszę. Zobacz, czy nie zwalniasz się zbyt łatwo z obowiązków w szkole, pracy, rodzinie, Kościele przez to, że ten, kto na nie wskazuje, żyje niemoralnie? Zobacz, czy sam nie jesteś takim mistrzem, który przeszkadza uczniom? 

Wywyższanie się i brak autentyczności mogą wypływać z nieznajomości swojej tożsamości w Bogu. Taki człowiek często nie doświadczał bezinteresownej miłości. Jezus mógł uniżyć się do granic i stać się sługą wszystkich tylko dlatego, że najpierw poznał, jak jest kochany, i przyjął to. Posłuchaj jeszcze raz, co mówi dziś Jezus w Ewangelii.

Jezu, wspieraj mnie, bym prowadził bliźnich do rozwoju poprzez swoje czyny i słowa. 

Chwała Ojcu…