Ewangelia to nie lekkostrawny mainstream, za który inni nas pochwalą. Posłuchaj, co Jezus mówi o misji Boga i człowieka.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 12,49-53
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».

Jezus nie był rewolucjonistą politycznym, ani społecznym. Ogień chciał rozpalić nie na ulicach, lecz w ludzkich sercach. Droga Jezusa to zmieniać świat poprzez rewolucję we wnętrzu człowieka. Nie pragnie też kłótni w rodzinie, ale tego, abyśmy byli konsekwentni w wyznawaniu naszej wiary, nawet jeśli może nas to kosztować straty w relacjach z bliskimi nam ludźmi. W jaki sposób twoje czyny i słowa świadczą o tym, że jesteś córką lub synem Boga-Miłości?

Bezkompromisowe pójście za Jezusem wzbudza u części ludzi najpierw niezrozumienie, potem zdziwienie, niechęć, złość, nienawiść i w końcu prześladowania. Kościół ugrzeczniony, unikający spraw kontrowersyjnych, to Kościół, którego Jezus wyprze się przed swoim Ojcem. Radykalizm w kwestiach, w których nietrudno być radykalnym i wystarczy kopiować innych, to nie ogień, który Jezus chce rozpalić, tylko jałowy popiół tego świata. Jaki stosunek masz do swoich autentycznych poglądów i potrzeb, gdy są odrzucane lub niechętnie przyjmowane?

Nieść swój krzyż w świecie, który programowo odrzuca każde cierpienie i uczy je przerzucać na innych. Kochać nieprzyjaciół, gdy świat uczy, że wygrywa silniejszy i sprytniejszy. To jest właśnie ogień Ewangelii, który wzbudza złość świata. Kiedy odtrącają nas za to, że chcemy żyć i mówić w zgodzie z Ewangelią, wtedy jesteśmy razem z Jezusem, przyjmującym na krzyżu upragniony chrzest.

Prośmy o radość życia pełnią Ewangelii.

Chwała Ojcu…