W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus bardzo bezpośrednio zwraca się do człowieka, którego zobaczył. Słuchając tych słów, pomyśl o tym, że Jezus wypowiada je dzisiaj do ciebie. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 9,9–13 
Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?” On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary». Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

Mateusz jest celnikiem. Dla Żydów było to jednoznaczne z byciem grzesznikiem, ponieważ celnicy ściągali podatki na rzecz okupanta. Czerpali przy tym niemałe korzyści materialne. Takiego człowieka, który nie cieszy się uznaniem w środowisku, ujrzał Jezus. Wyobraź sobie, w jaki sposób Jezus spojrzał na Mateusza, że ten bez wahania za Nim poszedł. 

Być może czujesz się grzesznikiem. Może doświadczyłeś, że inni oceniają cię jako kogoś złego, widzą w tobie zdrajcę. Takie sytuacje bywają trudne. Jezus chce w nie dziś wejść. Właśnie cię ujrzał tak jak Mateusza i pragnie na ciebie spojrzeć oczami pełnymi miłosierdzia. W jaki sposób odpowiesz na wezwanie „Pójdź za Mną”? 

Po tym, jak Mateusz poszedł za Jezusem, przyszło do Jezusa także wielu innych celników i grzeszników. Zostali powołani, by przebaczenie i miłosierdzie przemieniło ich serca. Pomyśl o osobach, które są dla ciebie takimi grzesznikami. O tych, którzy są przez ciebie albo przez swoje środowisko przekreśleni. Jakbyś zareagował, gdybyś zobaczył ich blisko Jezusa?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym, co znaczą słowa: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. 

Chwała Ojcu…