Uświadom sobie, że spotykasz się z Bogiem. Zaproś Go do tego czasu. Spróbuj przez chwilę spojrzeć na siebie tak, jak widzi cię Bóg. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 10,16–23 
Jezus powiedział do swoich apostołów: „Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy”.

Dzisiejsze Słowo przypomina ci o twojej tożsamości. Jesteś owcą prowadzoną przez najlepszego Pasterza. Masz iść odważnie między wilki, pamiętając codziennie o swojej tożsamości owcy.  Jednocześnie jesteś wolny w wyborze stada i pasterza – jednak od tego, co wybierzesz, zależy twoje życie, jego jakość, jakość twoich relacji z innymi. Jaka więź łączy cię z Jezusem – dobrym Pasterzem? 

Każda owca powołana jest do głoszenia Dobrej Nowiny świadectwem swojego życia. I chociaż może cię spotkać w związku z tym uznanie i podziw, to jednak najczęściej spotkasz się z trudnościami, brakiem zrozumienia i odrzuceniem. Tak jak uznanie ze strony ludzi nie może być twoim celem, tak odrzucenie z ich strony nie powinno być dla ciebie powodem zniechęcenia. Czy czujesz się posłany?

Trwanie w nauce Jezusa i przekazywanie jej drugiemu człowiekowi nie jest łatwe, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Czy są takie problemy, sytuacje w twoim życiu, które uważasz za zbyt trudne dla Jezusa? Jakie lęki pozbawiają cię wewnętrznego     pokoju?

Porozmawiaj z Panem Jezusem o tym, co było dla ciebie ważne podczas tej medytacji. 

Chwała Ojcu…