Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w synagogach. Litował się nad ludzką krzywdą. Leczył wszystkie choroby i słabości. Jezus przywołuje uczniów do siebie. Ma im coś ważnego do powiedzenia. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 10,1–7 
Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie”.

Jezus przywołuje uczniów do siebie. Czy słyszysz Jego głos? Ma ci naprawdę wiele do przekazania. Chce ci udzielić pomocy, wsparcia w twojej chorobie, słabości, pokusie. Chce udzielić wiary, nadziei w moc Bożego działania. Rozpalić miłość. Czego potrzebujesz? 

„Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela”. Jezus nie posyła cię do wszystkich. Nie posyła cię do odległych domów i miast. Raczej do osób zagubionych, wątpiących. Raczej do osób z twojego domu. Czy masz pragnienie dzielenia się wiarą? 

Jezus mówi, że królestwo niebieskie jest bliskie. Dzielenie się z zagubionymi, wątpiącymi doświadczeniem bliskości Jezusa w czasie swojej choroby, słabości, pokusy potrafi otwierać serca i budować mosty do Boga, a tym samym zbliżać do królestwa. Co Jezus uczynił dla ciebie?

Jezu, wspieraj mnie codziennie. Dawaj odczuwać mi Twoją bliskość. Obym miał odwagę dzielić się wiarą, nadzieją i miłością z zagubionymi i wątpiącymi. 

Chwała Ojcu…