30
07.2021
św. Piotr Chryzolog Mt 13,54-58
0,00 / 0,00

Monday, 06 lipca 2020

Okres zwykły, Mt 9,18–26 
bł. Maria Teresa Ledóchowska

Dzisiaj usłyszysz, jak wielką wartością jest wiara. Jest ona darem, ale jednocześnie zadaniem, które mamy wypełniać każdego dnia. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 9,18–26 
Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon, prosił: „Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie”. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie: „Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa”. Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: „Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła”. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: „Odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi”. A oni wyśmiewali Go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.

Jair, zwierzchnik synagogi, jest przepełniony bólem z powodu śmierci swojej córki. Nie załamuje się jednak i bez wahania prosi Jezusa o cud. Prosi o bardzo wiele z wielką wiarą. Zostaje wysłuchany mimo reakcji tłumu, który nie wierzył w słowa Jezusa. Może przeżywasz właśnie jakieś trudności, które wydają ci się nie do pokonania, a swoją sytuację uważasz za beznadziejną. Czy nie boisz się prosić o cud? 

Kobieta cierpiąca na krwotok dała świadectwo zaufania Jezusowi. W związku z dolegliwością, na którą cierpiała, była uznawana za nieczystą. Zdobywa się na odwagę, aby dotknąć szaty Jezusa, nie bojąc się tego, jak może być potraktowana przez Nauczyciela i Jego uczniów. Uwierzyła, że Jezus może zmienić jej życie. Jak reagujesz na myśl, że Jezus zmieni twoje życie, jeśli wyciągniesz ku Niemu swoją rękę?

Jezus, zwracając się do kobiety, mówi o zaufaniu oraz o tym, jaką wartość ma jej wiara. Jej uzdrowienie nastąpiło w jednym momencie, gdy dotknęła płaszcza i usłyszała słowa Jezusa. Czy zdarzyło ci się, że słowo Boże tak dotknęło twojego serca, że zaowocowało to uzdrowieniem? Słuchając ponownie dzisiejszej Ewangelii, zobacz siebie na miejscu tej kobiety.

Podziękuj Panu za czas tej modlitwy. Szczególnie podziękuj za dar wiary. Możesz też poprosić o umocnienie w wierze.

Chwała Ojcu…