Jak często miewasz chwile zwątpienia? A może właśnie teraz przeżywasz okres różnych wahań: czy miejsce, w którym żyjesz, jest właściwe, czy praca daje ci satysfakcję, czy właściwie spędzasz czas wolny? Nie pozbywaj się swoich pytań. Możesz zabrać je ze sobą, gdy rozpoczynasz czas modlitwy. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 20,24–29 
Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana!” Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!” Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: „Pan mój i Bóg mój!” Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.

Tomasz miał przydomek Didymos, co znaczy „bliźniak”. Na kartach Pisma Świętego nie ma informacji, kto jest jego bliźniakiem. Może jest nim każdy z nas? Postaw się w tej modlitwie w miejscu bliźniaka Tomasza. Wypowiedz w sercu swoje rozterki, zwłaszcza te dotyczące wiary. Niech będą one zaproszeniem dla Jezusa i prośbą, aby On sam je rozproszył. 

Wątpliwości mogą być pomocnym narzędziem na drodze do Prawdy. Tak  było w przypadku Tomasza. Nie dał wiary świadectwu apostołów o Zmartwychwstałym. Natomiast gdy sam Go spotkał, wypowiedział: „Pan mój i Bóg mój”. Zwątpienie przeżywane szczerze, przecierpiane w sercu, stało się dla niego drogą do dostrzeżenia Boskości Chrystusa. Jak przeżywasz swoje niepewności i wahania?

Wiara chrześcijańska polega na zawierzeniu Bogu, którego się pokochało. Dzięki temu wierzący może wiedzieć więcej niż inni – o sobie i o świecie. Może dostrzegać coś, czego inni nie widzą: obecność i działanie Boga tu i teraz. Słuchając ponownie Ewangelii, spróbuj wraz z Tomaszem przejść przemianę, której doświadczył.

Panie Jezu, oto moje wahania, niepewności i trudności w wierze. Przynoszę je Tobie i ufam, że chcesz przez nie pogłębić moją wiarę i miłość do Ciebie. Pomóż mi zaufać. 

Chwała Ojcu…