30
07.2021
św. Piotr Chryzolog Mt 13,54-58
0,00 / 0,00

Monday, 29 czerwca 2020

Okres zwykły, Mt 16,13–19 
Uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła

Kościół jest wspólnotą świętych i grzeszników, zarówno tych, którzy żyją obok nas, jak i tych, którzy trwają już w Bogu. Święci wspierają nas w naszych wysiłkach. Dzisiaj wspominamy naszych szczególnych orędowników. Powierz się ich opiece. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 16,13–19 
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

Był czas, kiedy świadectwo o Jezusie dali Piotr i Paweł. Każdy z nich, choć w odmienny sposób, przyczynił się do głoszenia Dobrej Nowiny i rozwoju Kościoła Chrystusowego. Czy wierzysz, że dwa tysiące lat później w Kościele, który prócz szerzenia nadziei zbawienia boleśnie przeżywa obecność grzechu, Pan wzywa także ciebie do bycia Jego świadkiem? 

Piotr i Paweł mieli różne temperamenty, charaktery, wykształcenie. Od początku historii zbawienia Bóg upodobał sobie różnorodność. Swojego Ducha posyłał często tym, którzy wydawali się słabi, porzuceni, na marginesie. Popatrz na swoje ręce i pomyśl, jak poprzez ciebie Pan może docierać do innych. 

Przynależność do grona uczniów Jezusa Chrystusa oznacza bliskość z Mistrzem. A jeśli świętość to nie tylko dobre uczynki i przykładne życie, ale przede wszystkim intymna więź z dawcą Życia, Nadziei i Miłości? Pragniesz być blisko Serca Jezusowego? Może nie potrzeba nic więcej.

Bóg nie zmęczył się relacją z człowiekiem. Jest w niego wpatrzony. Przez wieki posyła swojego Ducha, by inspirował serca tak wielu znanych i nieznanych świętych. Podziękuj Mu za te niezwykłe przykłady świętości, które i dziś inspirują do bycia chrześcijaninem i kochania Kościoła. 

Chwała Ojcu…