Dziś świętujemy fizyczną obecność Jezusa wśród nas w swoim Ciele i Krwi. Spróbuj w ciszy kontemplować ten cudowny dar Uczty Pańskiej, Najświętszy Sakrament. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana.
J 6,51-58 
Jezus powiedział do Żydów: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata”. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?” Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

Żydzi w czasach Jezusa byli zszokowani, kiedy powiedział im, że swoje ciało daje za pokarm. Była to jednak logiczna konsekwencja Jego całkowitego poświęcenia się ludziom: oddania im swojego życia, ducha, ciała i krwi. Prawdziwe wieczne życie wymaga prawdziwego żywego pokarmu. Liczne cuda eucharystyczne przypominają nam, że konsekrowana hostia nie jest tylko symbolem, ale prawdziwym  ciałem Pana. 

Ukrywając się w małej hostii, Jezus ponownie, jak przed wiekami, wydaje się w ręce człowieka. Staje się bezbronny, narażony na zniewagi i profanacje, na obojętność i odrzucenie. Pozwala się łamać i dzielić, by Jego miłość nas przemieniała, by nasze ciało stało się Jego Ciałem Zmartwychwstałym. Jakie odczucia budzi to w tobie?

Żeby żyć duchowo, człowiek potrzebuje sycić się Jezusem, czerpać ze źródła życia. Pomyśl o swojej więzi z Jezusem. Jak ją podtrzymujesz? Jak dbasz o uczestnictwo w Eucharystii, o godne przystępowanie do stołu Pańskiego, o  adorację Najświętszego Sakramentu? Co możesz w tej kwestii poprawić?

Na koniec rozważania po prostu bądź z Jezusem Eucharystycznym, adoruj Go bez słów, z miłością i wdzięcznością za życie. 

Chwała Ojcu…