30
07.2021
św. Piotr Chryzolog Mt 13,54-58
0,00 / 0,00

Monday, 01 czerwca 2020

Okres zwykły, J 2,1–11 
Święto NMP Matki Kościoła

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus przemienia wodę w wino. Spróbuj wyobrazić sobie wesele, miejsce radości i zabawy. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 2,1–11 
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: „Nie mają wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?” Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre  wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Wesele to czas pełen szczęścia, radości i zabawy. Jezus również jest częścią tego wielkiego wydarzenia. Wyobraź sobie, jak to mogło wyglądać. Spróbuj zobaczyć Mistrza jako jednego z gości weselnych, poczuć radość biesiadników. Jak wyobrażasz sobie Jezusa bawiącego się na weselu? 

Chrystus tak jak towarzyszył weselnym biesiadnikom we wspólnym świętowaniu, tak również okazał swoją pomoc, gdy zabrakło wina. Na prośbę Maryi słudzy weselni napełnili stągwie wodą, chociaż nie miały one z winem zupełnie niczego wspólnego. Pomyśl, co mogło dziać się w ich wnętrzu. Czy masz doświadczenie działania Boga przez nieoczywiste zdarzenia?

Wsłuchując się we fragment Ewangelii, przyjrzyj się Jezusowi jako Temu, który towarzyszy zarówno w potrzebie, jak i w radości. Chociaż Jego działania mogą wydawać się niezrozumiałe, warto dać Mu szansę, by działał po swojemu.

Na koniec tej modlitwy poproś Jezusa o opiekę. Zaproś Go do wspólnego przeżywania zmartwień i radości dzisiejszego dnia. 

Chwała Ojcu…