W dzisiejszej Ewangelii Jezus prosi swojego Ojca o wiarę i jedność dla swoich uczniów. Otwórz się na Słowo Boga, które pragnie wiary i miłości w twoim sercu. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 17,20–26 
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.

Jezus prosi za tymi, którzy dzięki słowom apostołów będą w Niego wierzyć. Słowo Pana głoszone przez uczniów, przez Kościół ma moc przemieniać serce i zasiać ziarno wiary, czyli zaufania Bogu. Czy słuchasz tego słowa z wiarą? Czy pozwalasz, żeby to słowo dotykało twojego serca i je przemieniało? Budziło zaufanie do Boga? 

Pan Jezus prosi swojego Ojca o jedność między tymi, którzy w Niego wierzą. Żywa wiara prowadzi do jedności z innymi ludźmi, do zgody, szacunku, szukania większej chwały Bożej. Nie prowadzi do podziałów, zazdrości i zemsty. Czy tam, gdzie jesteś, wprowadzasz jedność i pokój?

Jezus prosi, aby świat poznał, że Ojciec umiłował ludzi tak jak swojego Syna. Doświadczenie bycia kochanym przez Boga Ojca było fundamentem życia Jezusa. Czy źródłem twojego życia jest doświadczenie bycia kochanym?

Poproś Jezusa o żywą wiarę, która przemienia serce oraz o to, byś tam, gdzie będziesz, umiał wprowadzać pokój. 

Chwała Ojcu…