Spójrz na otoczenie, w którym teraz się znajdujesz. Pomyśl również o swoim miejscu pracy, nauki i odpoczynku oraz o ludziach, którzy są wokół. Jezus w dzisiejszej Ewangelii modli się za ciebie, za to, co dziś przeżywasz. Posłuchaj słów Jego modlitwy. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 17,1–11a 
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: „Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie”.

Jezus modli się za ciebie. Twoja wiara jest oparta na Jego modlitwie. Co przeżywasz, kiedy słyszysz, że Jezus prosi właśnie za ciebie, modląc się do swojego Ojca? Usłysz swoje imię wypowiadane w prośbie Jezusa i zwróć uwagę na emocje, jakie rodzą się w tobie. 

Jezus chce, abyś poznał imię Boga i został otoczony chwałą. Ale o jakie imię chodzi? To imię brzmi: Ojcze, Tato! W tej relacji znajdziesz swoją chwałę i bezpieczeństwo. Jaką sprawę dzisiaj chciałbyś przedstawić Ojcu, Tacie? Co leży ci na sercu, niepokoi twoje myśli i przysparza stresu? Nazwij ten problem i zastanów się, w jakich okolicznościach się zrodził. 

Jezus nie prosi za światem, aby on się zmienił, ale prosi za tobą, abyś odnalazł swoją chwałę, czyli pewność i radość w relacji ze swoim Bogiem. To, co dla Jezusa jest najważniejsze, to pamięć, że Bóg jest twoim Ojcem, że jesteś Jego dzieckiem, tak jak Jezus. Jak zmienia się twoje spojrzenie na problemy, w obliczu których dziś stajesz?   

Wypowiadając słowo „Ojcze”, przez odpowiedni tembr i barwę głosu wyraź swoje pragnienia jeszcze większego zaufania Bogu w obliczu dzisiejszych zmagań. 

Chwała Ojcu…