Jesteśmy w dużej sali na piętrze, usłanej dywanami i wypełnionej zapachem paschalnych potraw. Rozpoczyna się wieczerza. Kiedyś zostanie nazwana ostatnią. Teraz tylko Jezus ma pełną świadomość powagi sytuacji. Wie, że za chwilę świat Jego uczniów runie. Wszystkie nadzieje i plany w Nim pokładane zostaną wychłostane i ukrzyżowane. Zaczyna do nich mówić. Posłuchaj. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana.
J 16,12-15 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi”.

Cóż to za obietnica? Duch Prawdy. Kilkanaście godzin później Jezus, stojąc przed Piłatem, usłyszy: „A cóż to jest prawda?”. Nie należy lekceważyć tego pytania tylko dlatego, że jego autorem jest Piłat. Koptyjski Kościół Ortodoksyjny uznaje Piłata za świętego. A twoim zdaniem – czym jest prawda? A może chcesz zadać to pytanie Jezusowi? 

Piłat nie czeka na odpowiedź. Może się jej nie spodziewa, a może nie chce jej usłyszeć. Czasem trudno jest udźwignąć prawdę ‒ o wydarzeniach, o bliskich, o sobie samym. Czy bałeś się kiedyś skonfrontować z prawdą? Masz doświadczenie lęku paraliżującego serce na myśl, że prawda wyjdzie na jaw?

Jezus doskonale zna te sytuacje, wie o prawdach, których nie można udźwignąć. Nie można udźwignąć – samemu. Dlatego na kilka godzin przed śmiercią składa uczniom obietnicę, że nie zostawi ich samych. Duch Prawdy poprowadzi ich ku pełnemu poznaniu, wyzwalając z lęku, rozpaczy i samotności. Duch, który będzie ich pocieszał i bronił jak adwokat, w każdych okolicznościach. Wierzysz, że w twoim życiu jest możliwe takie doświadczenie? Doświadczenie Ducha Prawdy, który poprowadzi cię ku pełnej prawdzie?

Porozmawiaj z Jezusem o tym, co poruszyło cię na modlitwie, o Twoim doświadczeniu prawdy. Jezusowi możesz powiedzieć wszystko.

Chwała Ojcu…