Jezus, odchodząc z tego świata, powiedział uczniom, że o nich nie zapomni. Na początku tej modlitwy uświadom sobie, że w tej chwili Jezus myśli o tobie i chce ci przekazać coś szczególnego. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana.
J 14,15-21 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję, i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”.

We współczesnym świecie, w którym dominuje walka o wzbogacenie się, trudno usłyszeć prawdę. Prawda o zanieczyszczonym środowisku, o jedzeniu przepełnionym chemicznymi składnikami, o wojnach, dramacie ofiar pornografii i ich bliskich, biedzie ‒ bywa niewygodna i często jest odrzucana. Prawda o nas samych, którą nieraz w sytuacjach życia ukazuje Bóg, też zazwyczaj nie jest akceptowana. Prawda o rzeczywistej twarzy Boga ‒ pełnego przebaczenia Ojca, interesującego się swoimi dziećmi również bywa nieodkryta. Odwracamy głowę. Czy rozmawiasz z Bogiem o wydarzeniach codzienności? 

Jeśli człowiek nie przybierze mentalności dziecka Bożego, żyje w postawie sieroty. To postawa osoby, która trwa w poczuciu odrzucenia. Nie ma świadomości, że jest otoczona troską Boga, nie dostrzega tego, co ma, ale jest skoncentrowana na tym, czego nie posiada, a posiadają inni. Nie ufa Bogu, ale jest ostrożna, przekonana, że musi zadbać sama o siebie. Brak relacji z Bogiem sprawia, że nie miłuje siebie, nie przekazuje miłości innym, ale obsesyjnie pragnie jej dowodów z zewnątrz. Jaką postawę obserwujesz w sobie?

Konkretnym wyrazem miłości do Boga, ale i sposobem poznania Go, jest wsłuchiwanie się w słowa, które przekazał nam Chrystus. Kontakt z Nim potrafi zmienić nas w spełnionych, nie znerwicowanych, kochających ludzi. Posłuchaj jeszcze raz słów Jezusa. O czym cię zapewnia?

Boże Ojcze, daj mi siebie poznać i pokochać Cię jako Twój syn, Twoja córka. 

Chwała Ojcu…