Jezus przywołuje nas dzisiaj do siebie i zachęca: „Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie!”. Otwórz swoje serce i umysł na Jego słowa.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 7,14–23 
Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: „Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!” Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o tę przypowieść. Odpowiedział im: „I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym; bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka, i zostaje wydalone na zewnątrz”. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej: „Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”.

Tylko grzech może uczynić człowieka nieczystym. Wszystkie myśli, pragnienia i decyzje rodzą się w ludzkim sercu. Rozum i sumienie kwalifikują je jako dobre lub złe, a nasza wola decyduje, czy wybierzemy grzech, czy dzieła miłości. Czym zajęte są twoje myśli? Co nosisz w swoim sercu, jakie wspomnienia, zranienia i emocje? 

Każdą, nawet najtrudniejszą sytuację można przeżyć, pozostając wiernym Bogu lub popadając w grzech. Żadne prześladowania, groźby czy najbardziej zdemoralizowane środowisko nie są w stanie uczynić człowieka nieczystym. Decyzję o grzechu każdy podejmuje we własnym sercu, kierując się rozumem i wolną wolą. Co najbardziej przeszkadza ci na drodze do świętości? W jakich sytuacjach najczęściej upadasz? 

Tak jak codziennie dbamy o higienę osobistą, tak też możemy zadbać o czystość naszego serca. Może się to odbywać poprzez codzienny rachunek sumienia i modlitwę osobistą, regularne korzystanie z sakramentu pojednania i Eucharystii oraz codzienny kontakt ze Słowem Bożym. Wszystko to otwiera nas na działanie łaski i daje siłę w walce z pokusami. Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, zastanów się, co chciałbyś zmienić w swoim życiu duchowym.

Duchu Święty, ukaż mi moje życie w świetle miłości i prawdy. Spraw, bym przestał się usprawiedliwiać i przyjął odpowiedzialność za swoje grzechy.