Być może jesteś teraz w drodze, może siedzisz wygodnie w fotelu albo klęczysz na klęczniku. Nieważne, czy prowadzisz samochód, jesteś w autobusie, pociągu czy kaplicy. Ważne jest to, że wchodzisz w czas spotkania z Bogiem. Spróbuj uświadomić sobie, że jesteś teraz w Jego obecności i że On chce cię prowadzić. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka.
Mk 3,22-30 
Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: „Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy”. Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: „Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”. Mówili bowiem: „Ma ducha nieczystego”.

Królestwo wewnętrznie skłócone nie przetrwa. Podobnie jest z rodziną, związkiem, wspólnotą, drużyną, grupą pracowników. Życie w takim skłóconym środowisku często przypomina piekło. Kłótnie nie są niczym nowym i nie dziwią. To naturalne, że się gniewasz, ale jak mówi święty Paweł, ważne, aby nad twoim gniewem nie zachodziło słońce. Chodzi o to, abyś nie trwał w gniewie do wieczora czy do następnego dnia. Do czego zaprasza cię dzisiejsze Słowo w miejscu i czasie, w którym teraz jesteś? 

Słowo Pana niesie ogromną nadzieję: wszystkie grzechy i bluźnierstwa będą odpuszczone, z wyjątkiem jednego. To świadczy o wielkim miłosierdziu Boga dla ludzi. Czy wierzysz w to, że wszystkie twoje grzechy mogą „utonąć w Bożym miłosierdziu”?

Jest tylko jeden grzech, który nigdy nie będzie odpuszczony. To bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu. Co o tym grzechu mówi ci sumienie, przed czym przestrzega?

Proś Pana, żeby cię umocnił, abyś mógł przyjąć łaski i dary, które On chce ci dziś dawać.