W dzisiejszym fragmencie Ewangelii usłyszysz o ludziach, którzy odnajdują Boga w miejscu, w którym nie spodziewali się Go spotkać. Jezus objawia się im zwyczajnie i bez cudowności. Posłuchaj.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza.
Łk 2,16-21
Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Pasterze – prości, pokorni, ciężko pracujący ludzie – okazują się najbardziej godni, aby jako pierwsi uczcić Nowonarodzonego. Odnajdują Jezusa, ponieważ podjęli decyzję, aby pójść Go szukać. To nie był przypadek. Które miejsca w życiu uważasz za zbyt zwyczajne, marne lub puste, aby szukać w nich Jezusa? 

Bóg mógłby zbawić świat bez człowieka, jednym Swoim słowem. A jednak zaprosił do współpracy młodą kobietę, czyli to co słabe w oczach świata. Bóg zna twoje słabości, a mimo to chce przez ciebie działać. Potrzebuje tylko twojej zgody. Do czego zaprasza cię dzisiaj?

Zbawienie czyni wszystko nowym, zmazuje to, co w tobie stare i grzeszne. Oddaj się dzisiaj Jezusowi, przez ręce Maryi, aby ten rozpoczęty właśnie rok faktycznie był dla ciebie nowym rokiem. Czy czujesz i doświadczasz tego, że Jezus narodził się również dla ciebie?

Dziękując Bogu za spotkanie, poproś Go o gorliwość w szukaniu i wypełnianiu Jego woli.