W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus jednocześnie odpowiada na pytania i sam je zadaje. Zwraca uwagę na to, czego dokonuje, oraz pyta o cel działań ludzi. Wsłuchując się w tekst, spróbuj pomyśleć o swojej codzienności. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 11,2-11 
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?” Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie”. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: „Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę”. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”.

Z różnych powodów ludzie zadawali Jezusowi pytania przez posłańców. Robili to faryzeusze i uczeni w piśmie, a w dzisiejszym fragmencie Ewangelii – Jan Chrzciciel. Siedząc w więzieniu, nie może osobiście spotkać się z Nauczycielem. Zastanów się, co albo kto może ci pomóc w nawiązaniu kontaktu z Bogiem. Ktoś bliski? Cisza? 

Chrystus skłania ludzi do myślenia. Pyta ich wiele razy o powód wyjścia na pustynię i ich oczekiwania względem tego, co mają zobaczyć. Zmusza do zastanowienia się nad celem ich działań. Przypomina, że Jan jest nośnikiem informacji, wskazując na jego wielkość. Spróbuj przyjrzeć się osobom i praktykom, które pomagają ci w życiu duchowym. Jakie są twoje oczekiwania względem Jezusa? Jakie masz wyobrażenia dotyczące Jego Osoby? 

Jako odpowiedź na pytanie o swoją misję Mistrz zwraca uwagę na to, co najbliższe uczniom – ich własną codzienność. Wymienia wiele sytuacji, które mogą dziwić, cieszyć, budzić nadzieję. Jest może coś, co zadziwia cię w Jezusie? Może sam chciałbyś mu zadać jakieś pytanie, tak jak uczniowie Jana?

W tę niedzielę radości zaproś Boga do kolejnego tygodnia swojego życia. Podziel się z Nim tym, co właśnie przeżywasz.