Wyobraź sobie mrok tak ciemny, że trudno cokolwiek zobaczyć. Następnie wyobraź sobie, jak w tym mroku zapalasz świecę. Zaczynasz dostrzegać przedmioty, a idąc ze światłem, widzisz to, co wokół ciebie. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 17,10-13 
Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: „Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?” On odparł: „Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć”. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. 

Dzisiejsza Ewangelia mówi o wypełnieniu się starotestamentowego proroctwa. Przyjście Mesjasza miało być poprzedzone przyjściem Eliasza. Eliasz nowej ery nie został jednak rozpoznany przez uczonych w Piśmie. Z tego powodu uczniowie proszą swojego Mistrza o wyjaśnienie tego proroctwa. Jak często, nie rozumiejąc nauki Kościoła, zadajesz pytania Jezusowi? Gdzie szukasz odpowiedzi na kwestie dotyczące wiary, których nie rozumiesz? 

Po odpowiedzi Jezusa uczniowie zaczynają rozumieć, że to Jan Chrzciciel jest odzwierciedleniem zapowiadanego Eliasza. Często człowiek szuka wielkich, spektakularnych znaków i dosłownego wypełnienia proroctw, zgodnego ze swoimi wizjami. Tymczasem wystarczy spojrzeć na rzeczywistość trochę inaczej, zmienić perspektywę patrzenia. Jak często zdarza się, że Ewangelia wywraca do góry nogami twój sposób myślenia? Pamiętasz modlitwę, która była światłem dla twoich wątpliwości?

Jezus uczy dostrzegać znaki i cuda wokół siebie. Jego przesłanie, słowa, cuda są lekcjami tego, jak odkrywać Boga w zwykłych, codziennych sytuacjach. Uczy, że Bóg jest bliski i zawsze wierny. Rozejrzyj się wokół siebie. Poszukaj w tym miejscu, gdzie teraz jesteś, Bożej obecności. Wsłuchaj się ponownie w Ewangelię, która pomaga rozumieć to, co niezrozumiałe.

Na koniec modlitwy podziękuj za nią. Podziel się z Jezusem swoimi wątpliwościami i proś o światło w trudnych sprawach w swoim życiu.